Order of call back
State "Research institute of building production named of V.S. Balitsky" (Кyiv)

“Build production”. – №57 (2) 2014

Sorry, this entry is only available in Russian and Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in one of the available alternative languages. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

О.М. Галінський, Ю.В. Ячменьова, Л.В. Терещенко НОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУ УЛАШТУВАННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРОТИФІЛЬТРАЦІЙНОГО ЕКРАНУ ПІД ІСНУЮЧИМИ ПРИМИСЛОВИМИ СПОРУДАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ГОРИЗОНТАЛЬНО НАПРАВЛЕНОГО БУРІННЯ (стаття на англійській мові) 3

В.В. Савйовский, Р.В. Левченко ОСОБЕННОСТИ УСИЛЕНИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ 7

П.Є. Григоровський, М.І. Надточій, О.С. Молодід ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ БУДІВНИЦТВА ВІД ПЛОЩІ СКЛАДСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (стаття на англійській мові) 11

А.С. Ваколюк ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СУПРОВОДУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ З ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ 14

М.В. Горбач ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ВЕКТОР БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ БУДИНКУ 17

И.В. Шумаков, Ю.В. Фурсов МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 22

В.І. Савенко, Н.М. Кіт, Л.Ф. Черних, О.В. Савенко ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВНИЦТВА — РАЦІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ЯКІСТЬ, ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ 28

К.К. Мирошниченко СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ФИБРОБЕТОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ ГРАВИТАЦИОННЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ 32

А.О. Буряк, Д.В. Михайловський ОЦІНКА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПРИОПОРНИХ ЗОН БАЛОК З КЛЕЄНОЇ ДЕРЕВИНИ 36

В.Н. Кущенко, А.Е. Нечитайло РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЗЛОВ ОПИРАНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ШКИВОВ 42

А.О. Олексюк, И.Г. Шитикова ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ВЕЛИЧИНУ ТЕРМИЧЕСКОГО И ЭКСЕРГЕТИЧЕСКОГО КПД В ТЕПЛООБМЕННИКЕ ЗМЕЕВИКОВОГО ТИПА 46

О.В. Федусенко, І.М. Доманецька, В.М. Хроленко, А.О. Федусенко ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ ДО ВИРІШЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ЗАДАЧІ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ ВАНТОЖЕПЕРЕВЕЗЕНЬ У БУДІВНИЦТВІ 51

Г.В. Лагутін, Г.М. Рижакова, Д.А. Рижаков СУЧАСНІ МОДЕЛІ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 57

В.І. Савенко, С.С. Савенко, Л.В. Коваль, А.А. Жук ЕКОНОМІЧНИЙ РЕІНЖИНІРИНГ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 64

Д. Дубінін УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 70

А.С. Фесун ДОВГОСТРОКОВІ ПРІОРИТЕТИ ТА НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ 75

В.П. Чичулін, К.В. Чичуліна, А.В. Рибчук ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РАДІАТОРНОГО ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА З ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИМ ВИКОНАВЧИМ МЕХАНІЗМОМ В БУДІВНИЦТВІ 82

В.А. Євтушенко СИСТЕМНИЙ І КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ВИРОБНИЦТВА ПОКРІВЕЛЬНИХ РОБІТ 85

Our services

Our specialists

Our projects
"SE "RIBP" - your solving of every building tasks!"