Заказ обратного звонка
ГП "Научно-исследовательский институт строительного производства имени В.С. Балицкого"

«Строительное производство». — №55, 2013 г.

Галінський ОМ., Вахович І.В., Молодід 0.0. Стан і тенденції розвитку будівельного комплексу України З

Вахович І.В. Ефективність управління будівельним підприємством на засадах логістики 7

Вахович І.В. Формування людського капіталу будівельної організації,3 11

Андрітко В.М. Сучасні підходи до забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств 14

Антипенко Є.Ю. Практичний механізм визначення ефективності впровадження систем SСМ на підприємствах будівельної галузі 22

Бєленкова О.Ю. Остапенко І.О. Економічна оцінка заходів з підвищення енергоефективності 28

Бичевой Я.Я., Козырева Е.Я. Битумно-полимерные ремонтные композиции в технологиях устранения деффектов и повреждений мягких кровель 31

Бронин С.В., Пригара М.Ж. Подбор оптимального набора строительных обьектов при планировании инвестиционной деятельности в строительстве 35

Дмитренко В.І. Будівельна галузь України: порівняння, тенденції, прогнози. 37

Доненко Д.І., Ярова Л.Ж., Іщенко О.С., Доненко І.В. Шляхи вдосконалення організаційно-технологічних моделей оцінки ефективності реалізації будівельних проектів 44

Іваницька Т.Є. Збалансування показників забезпечення ефективності управління будівельними підприємствами за параметричними логістичними критеріями 50

Коваленко Є.С. Методичні засади оцінювання спроможності будівельних підприємств щодо ефективного використання фінансових ресурсів 57

Кононова І.В., Одегова С.В. Особливості аудиту основних засобів в будівельній галузі 62

Кушнірук А.О. Зростання продуктивності праці будівельного підприємства — елемент формування його економічної безпеки 66

Недорезов А.В. Исследование напряженно-деформированного состояния ригеля рамного фундамент а под турбоагрегат энергоблока ТЭС 69

Січний С.Е. До проблеми обґрунтування вартості матеріалів у будівництві 79

Сліпенчук Г.В., Жакун І.В. Еволюція теорії та практики регулювання оплати праці працівників 87

Чуприна Х.М. Методи визначення теплопровідності та енергоефективності огороджувальних конструкцій будівлі в ВІМ 92

Ячменьова Ю.В. Щодо визначення ефективності фінансування об’єктів незавершеного будівництва 97

Гао Шаоцин Оцінка економічної ефективності реконструкції « селища в місті» з позиції забудовника 100

Наши услуги

Наши специалисты

Наши объекты
"ГП "НИИСП" - это решение любых строительных задач!"