Замовити зворотній дзвінок




ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ)
Видавнича діяльність

           Державне підприємство «Науково дослідний інститут будівельного виробництва імені В.С.Балицького» видає:

Міжвідомчий науково-технічний збірник «Будівельне виробництво». Свідоцтво про державну реєстрацію – Серія КВ № 21921-11821 ПР від 23.03.2016 р. (спільно з Київським національним університетом будівництва і архітектури).

Науково-технічний журнал «Нові технології в будівництві». Серія КВ № 21828-11728 ПР від 18.01.2016 р. (спільно з Академією будівництва України і Київським національним університетом будівництва і архітектури).

Наказом Міністерства освіти і науки України журнал та збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук:

           – збірник «Будівельне виробництво» – в галузі технічних наук (наказ № 515 від 16.05.2016р.), в галузі економічних наук (наказ № 1222 від 07.10.16 р.)

           – журнал «Нові технології в будівництві» в галузі технічних наук (наказ № 515 від 16.05.2016 р.)

На сторінках цих видань висвітлюються такі питання:

– науково-технічні проблеми та критерії розвитку технологій в будівництві України;

– прогресивні технології у вітчизняному будівництві та кращий світовий досвід;

– технології відновлення та підсилення будівель, споруд та будівельних конструкцій що перебувають в експлуатації;

– технології реконструкції об’єктів житлового фонду;

– технології малоповерхового будівництва;

– застосування кращих вітчизняних та зарубіжних будівельних матеріалів;

– нові засоби механізації будівництва, оснащення, інструменти, вимірювальні прилади;

– питання економіки, договірних відносин, та нормування в будівництві;

– техніка безпеки на будівництві;

– системи забезпечення якості при виконанні будівельних робіт;

– екологічні аспекти впровадження нових технологій;

– енергозбереження при будівництві та експлуатації об’єктів , тощо.

Журнал і Збірник видаються двічі на рік.

Вартість одного примірника 150 (сто п’ятдесят) грн..

Розповсюдження.

Журнал «Нові технології в будівництві» та збірник Будівельне

виробництво» розповсюджуються:

– за обов’язковою розсилкою до органів державної влади, в найбільші бібліотеки;

– за передплатою – вартість підписки 2-х номерів журналу на 2017 р. 300 (триста) грн. 00 коп., в т.ч. поштові витрати;

– вартість підписки 2-х номерів збірника на 2017р. 300 (триста) грн. 00 коп., в т.ч. поштові витрати;

– на будівельних виставках, конференціях, семінарах.

               Пропонуємо Вам розміщувати наукові статті в наших друкованих виданнях та бути постійними передплатниками.

               Статті для публікації повинні відповідати вимогам, що розміщені на сайті інституту ndibv.kiev.ua. (посилання).

               Для оформлення підписки звертатися E-mail: ndibv_post@ukr.net, vistavca@ukr.net, або за тел. (044) 248 89 18

               Адреса редакції: 03110, МСП, Київ, просп. Валерія Лобановського 51,

         Тел. (044) 248 88 89, факс (044) 248 88 84

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"