Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ)

Семінари та конференції

Запрошуємо на серію осінніх семінарів для спеціалістів будівельної галузі на тему: “Визначення вартості будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт із застосуванням сучасних матеріалів та технологій. Осінь 2016”

ПЕРЕГЛЯНУТИ ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ


ДП “НДІБВ” спільно з ТОВ “Центр безперервної освіти “Спектр знань”  започатковує проведення тематичних конференцій та семінарів «Нові технології в будівництві». В рамках даної серії зокрема передбачені:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Ефективні технології в будівництві» (квітень 2016 р., Київ, спільно з КНУБА, АБУ).
 2. Науково-практична конференція «Визначення вартості об’єктів будівництва. Ціноутворення, управління та документообіг» (червень 2016 р., Київ).
 3. Семінар «Підготовка та організація реалізації проектів термомодернізації житлових і громадських будинків» (жовтень 2016 р., Київ).

Якщо Ви бажаєте взяти участь у даних заходах, звертайтесь за телефоном  248-48-68, 248-89-33 (Галицький Олександр Михайлович).


5 червня 2015 р. відбувся семінар ” ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА ПРОТЯГОМ ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ”

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

1. Нормативно-правові засади забезпечення експлуатаційної придатності та безпеки об’єктів будівництва протягом їх життєвого циклу.

2. Сукупність заходів із забезпечення експлуатаційної придатності та безпеки об’єктів протягом їх життєвого циклу.

3. Забезпечення експлуатаційної придатності та безпеки об’єктів при їх створенні – на етапах проектування, будівництва, прийняття в експлуатацію.

4. Підтримання експлуатаційної придатності та безпеки існуючих об’єктів.

5. Обстеження конструктивної системи та інженерного обладнання об’єктів, виявлення та оцінювання їх технічного стану.

6. Моніторинг технічного стану об’єктів .

7. Особливості забезпечення експлуатаційної придатності та безпеки потенційно небезпечних об’єктів (ПНО) та об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН).


 

24 квітня 2014 року Державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» спільно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України провели семінар “НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СУПРОВІД ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА ПРИ ПРОЕКТУВАННІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ”

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

 1. Оцінка впливу нових об’єктів будівництва на оточуючу забудову – основа для прийняття безпечних конструктивно-технологічних рішень.
  зав.лабораторії ДП «НДІБВ», Максименко В.П.
 2. Розробка організаційно-технологічних рішень модернізації теплоізоляції покрівель цивільних споруд.
  к.т.н., провідний інженер ДП «НДІБВ», СавйовськийА. В.
 3. Науково-технічний супровід проектування нульового циклу об’єктів будівництва.
  зав. сектору ДП «НДІБВ», Басанський В.О.
 4. Практика науково-технічного супроводу виконання загально будівельних робіт.
  зав. відділу ДП «НДІБВ», Максимов А. С.
 5. Проектування технологій влаштування гідроізоляції підземних частин будівель і споруд з використанням нових матеріалів.
  зав. сектору ДП «НДІБВ», Гармаш О.І.
 6. Розробка індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм на стадії проектування для забезпечення реалізації складних конструктивно-технологічних рішень.
  с.н.с. ДП «НДІБВ», Терещенко Л.В.
 7. Науково-технічний супровід об’єктів будівництва на етапі проектуванні.
  директор ДП «НДІБВ», к.т.н., Галінський О.М.
 8. Графік виконання проектних робіт.
  Якушко Т.В. , ТОВ «Інком сервіс».
 9. Визначення вартості науково-технічних робіт.
  зав. відділу ДП «НДІБВ», к.е.н., доцент Вахович І.В.

 

29 жовтня 2013 року Державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» спільно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України провели семінар «Нормативне забезпечення проектування в сучасних умовах»

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

 1. Розвиток вітчизняної нормативної бази
  Барзилович Д. В., директор Департаменту технічного регулювання та науково-технічного розвитку Мінрегіону України
 2. Склад та зміст проектної документації на будівництво. Питання та роз’яснення. ДБН А.2.2-3-2012
  Захарчук М.І., заслужений будівельник України, дійсний член АБУ
 3. Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва з урахуванням положень ДСТУ – Н Б В.1.2-16:2013
  Буравченко С.Г. канд. арх., ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»
 4. Питання організації проведення експертизи проектної документації згідно з ДСТУ-Н Б А.2.2 – 10:2012
  Ячменьова Ю.В., зав.сектора дослідження вартості будівництва, нормування та розробки кошторисів ДП «НДІБВ»
 5. Роботи з науково-технічного супроводу при проектуванні об’єктів будівництва
  Галінський О.М., к.т.н., ст.н.співроб., директор ДП «НДІБВ»
 6. Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво. Питання застосування стандарту ДСТУ Б Д.1. 1-7:2013 та обґрунтування вартості проектно-вишукувальних робіт
  Івлєва Н.П., к.е.н., науковий співробітник ДП «НДІБК»
 7. Розділ з підтримання експлуатаційної придатності будівель і споруд у складі проектної документації. Вимоги нових нормативних документів
  Горгураки В.Ф., науковий співробітник ДП «НДІБВ»
 8. Нові підходи до визначення тривалості будівництва об’єктів відповідно до ДСТУ Б А.3.1-22:2013
  Вахович І.В., к.е.н., доц, науковий співробітник ДП «НДІБВ»
 9. Особливості проекту організації будівництва в умовах ущільненої забудови
  Садовський В.І., науковий співробітник ДП «НДІБВ»
 10. Договірні відносини при проектуванні за міжнародними договорами укладеними згідно з проформами FIDIC
  Цифра Т.Ю., науковий співробітник ДП НДІБВ

 

12-13 листопада 2013 року Державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» спільно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України провели семінар «Визначення вартості будівництва. Актуальні питання»

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

 1. Удосконалення нормативної бази з визначення вартості будівництва
  Пономаренко І.Б., заступник директора Департаменту розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будів-ництва Мінрегіону України – начальник відділу
 2. Склад та зміст проектної документації на будівництво. ДБН А.2.2-3-2012
  Ячменьова Ю.В., зав. сектору ДП «НДІБВ»
 3. Питання організації проведення експертизи проектної документації згідно з ДСТУ-Н Б А.2.2 – 10:2012
  Буханенко С.О., зав. відділу ДП «Укрдержбудекспертиза»
 4. Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва з урахуванням положень ДСТУ – Н Б В.1.2-16:2013
  Волченко І.В., науковий співробітник ДП «НДІБВ»
 5. Питання пов’язані із зміною нормативної бази ціноутворення у будівництві, що виникають на стадіях складання ціни тендерної пропозиції та розрахунках за обсяги виконаних робіт
  Фоміна І.П., ПАТ ХК «Київміськбуд»
 6. Розробка та погодження індивідуальних елементних кошторисних норм та стандартів організації України (СОУ) для будівельно-монтажних робіт та ремонтно-будівельних робіт, що виконуються із залученням сучасних технологій, матеріалів, технологій
  Терещенко Л.В., старший науковий співробітник ДП «НДІБВ»
 7. Особливості визначення вартості будівництва за міжнародними договорами, що укладаються згідно з проформами FIDIC
  Вахович І.В., к.е.н., доц.,зав. відділу, ДП «НДІБВ»
 8. Зміни у визначенні вартості проектно-вишукувальних робіт
  Терещенко Л.В., старший науковий співробітник ДП «НДІБВ»
 9. Особливості визначення вартості будівництва з урахуванням оновлених стандартів, чинних з 01 січня 2014р.
  Бібик Ю.М., зав.відділу ДП «УкрдорНДІ»
 10. Майстер – клас з розробки індивідуальних елементних кошторисних норм
  Терещенко Л.В., старший науковий співробітник ДП «НДІБВ»

Наші послуги

Наші фахівці

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"