Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ)

Колесо огляду діаметром 18м в будівлі (відмітка центру 102,5м) в місті Батумі, Грузія

 1. Назва роботи – «Колесо огляду діаметром 18м в будівлі (відмітка центру 102,5м) в місті Батумі, Грузія»

2. Дати початку та завершення грудень 2011 – березень 2012р.

3. Замовник – ТОВ «Сармат».

4. Основні етапи:

 • Ознайомлення з технічним завданням. Аналіз вихідних даних проектування колеса огляду.
 • Ознайомлення з існуючою нормативною документацією, що діє на теренах Грузії та стосується безпосередньо коліс огляду.
 • Визначення раціональних геометричних рішень, що до решітки променів колеса огляду.
 • Збір постійних та змінних (монтажних, від ваги пасажирів, температурних, кінематичних та вітрових) навантажень.
 • Створення статичної стрижньової моделі, визначення ступню формалізації
 • Аналіз результатів розрахунку — визначення найгірших РСЗ, підбір перерізів та матеріалів, уніфікація, перевірка згідно граничних станів та визначення зусиль в вузлах для конструювання.
 • Попереднє конструювання вузлів.
 • Ознайомлення з результатами обдуву “Final report wind-induced structural responses» від 10 лютого 2012 року та врахування цих даних при розрахунку.
 • Остаточний розрахунок конструкції колеса огляду та його основних вузлів
 • Аналіз результатів розрахунків. Висновки і рекомендації.
 • Оформлення результатів розрахунків.
 • Складання науково-технічного звіту та затвердження на вченій раді інституту

5. Результати:

 • Визначена геометрична схема опор і закладних деталей під опори колеса в будівлі.
 • Визначені перерізи елементів атракціонна, і його теоретична маса, що дорівнює 19.94т, без врахування маси капсул.
 • Визначенні власні частоти атракціонна й встановлено, що найбільш вирішальні з них не перевищують граничних значень, тому сили інерції можна не враховувати, оскільки резонансні явища маловірогідні.
 • Визначені реакції в опорах, що передаються на будівлю.
 • Виконано конструювання основних вузлів статичної частини колеса огляду.

 

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"