Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ)

Підстанція «Ніжин» ДП «НЕК «Укренерго»

Обстеження, оцінка технічного стану та паспортизація об’єктів Чернігівських МЕМ ДП «НЕК» «УКРЕНЕРГО» зі складанням паспорта технічного стану.

 Об’єкт обстежувальних робіт: підстанційні споруди ПС 330 кВ «Ніжин» ДП «НЕК «Укренерго» (Чернігівські магістральні електричні мережі).

Замовник – відокремлений підрозділ «Центральна енергетична система» (ЦЕС «ДП «НЕК» «Укренерго»).

Мета роботи –  визначення фактичного технічного стану несучих конструкцій на підставі аналізу отриманих при обстеженні даних, наведення рекомендацій щодо її подальшої безпечної та надійної експлуатації.

Завдання обстеження:

1) збір вихідних даних про об’єкт обстеження;

2) вивчення і аналіз існуючої документації;

3) загальний візуальний огляд конструктивних елементів;

4) дефектоскопія (виявлення пошкоджень і дефектів) конструкцій;

5) визначення міцності бетону неруйнівним методом;

6) аналіз результатів обстеження;

7) оцінка технічного стану конструкцій і елементів;

8) складання висновку про стан існуючих конструкцій;

9) надання рекомендацій по забезпеченню умов подальшої безпечної і надійної експлуатації;

10) складання звіту за результатами виконаних робіт та паспортів технічного стану.

В результаті роботи проведене візуальне та інструментальне обстеження, виконана оцінка технічного стану несучих конструкцій опор підстанційного електротехнічного обладнання і порталів підстанції «Ніжин», розроблені пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та підготовлені технічні паспорти споруд підстанції.

Наші послуги

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"