Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва імені В.С. Балицького"

Підстанція «Ніжин» ДП «НЕК «Укренерго»

Обстеження, оцінка технічного стану та паспортизація об’єктів Чернігівських МЕМ ДП «НЕК» «УКРЕНЕРГО» зі складанням паспорта технічного стану.

 Об’єкт обстежувальних робіт: підстанційні споруди ПС 330 кВ «Ніжин» ДП «НЕК «Укренерго» (Чернігівські магістральні електричні мережі).

Замовник – відокремлений підрозділ «Центральна енергетична система» (ЦЕС «ДП «НЕК» «Укренерго»).

Мета роботи –  визначення фактичного технічного стану несучих конструкцій на підставі аналізу отриманих при обстеженні даних, наведення рекомендацій щодо її подальшої безпечної та надійної експлуатації.

Завдання обстеження:

1) збір вихідних даних про об’єкт обстеження;

2) вивчення і аналіз існуючої документації;

3) загальний візуальний огляд конструктивних елементів;

4) дефектоскопія (виявлення пошкоджень і дефектів) конструкцій;

5) визначення міцності бетону неруйнівним методом;

6) аналіз результатів обстеження;

7) оцінка технічного стану конструкцій і елементів;

8) складання висновку про стан існуючих конструкцій;

9) надання рекомендацій по забезпеченню умов подальшої безпечної і надійної експлуатації;

10) складання звіту за результатами виконаних робіт та паспортів технічного стану.

В результаті роботи проведене візуальне та інструментальне обстеження, виконана оцінка технічного стану несучих конструкцій опор підстанційного електротехнічного обладнання і порталів підстанції «Ніжин», розроблені пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та підготовлені технічні паспорти споруд підстанції.

Наші послуги

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"