Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ)

Заблоцька Мирослава Євгенівна, старший науковий співробітник сектору економіки будівництва, оцінки майна і майнових прав

    На посаді старшого наукового співробітника сектору працює з січня 1989 р. Закінчила Київський інститут народного господарства в 1977 році, спеціальність за освітою – інженер-економіст, аспірантуру цього інституту в 1981 році.

    Досвід наукової роботи в НДІБВ з 1983 року: молодший науковий співробітник, науковий співробітник (1988 р.), старший науковий співробітник (з 03.09.1990 до теперішнього часу).

    Отримала в 1999 р. кваліфікацію оцінювача: навчання в Міжнародному центрі приватизації, інвестицій і менеджменту в м. Києві (сертифікат № 1243 від 06.02.1999 р. на проведення оцінки майна, майнових прав та бізнесу на території України; Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 12.02.05 р. МФ                   № 3056 за спеціалізацією 1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність).

     Сфера наукових інтересів – дослідження ринку фінансових послуг і ринку корпоративних прав України; технічний аудит земельних  ділянок під забудову (як забудованих, так і вільних від забудови); розробка основних засад методичного підходу до проведення оцінки майна і майнових прав.

Основні роботи і послуги.

 1. Послуги за напрямом оцінки майна «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» за спеціалізаціями:
  • Оцінка об’єктів нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них.
  • Оцінка машин і обладнання.
  • Оцінка дорожніх транспортних засобів.
  • Оцінка літальних апаратів.
  • Оцінка судноплавних засобів.

1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність).

 1. Послуги за напрямом оцінки майна «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності».

    Роботи з технічного аудиту земельних  ділянок під забудову (як забудованих, так і вільних від забудови) згідно  вимог чинного законодавства  України з питань планування і забудови територій, діючих Державних будівельних норм та інших нормативно-правових документів.

    Роботи з дослідження ринку корпоративних прав України і визначення методологічних особливостей оцінки вартості корпоративних прав підприємств в Україні.

    Роботи з дослідження ринку фінансових послуг України, в тому числі,  фінансових послуг компаній з управління активами, що мають статус небанківських фінансових установ, за результатами яких здійснюється визначення оціночної  вартості  фінансових послуг  (розміру процентної ставки) на ринку України.

Послуги фахівця

Об`єкти та роботи фахівця

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"