Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ)

Чернухін Олександр Мойсейович, к.т.н., провідний науковий співробітник відділу гідротехнічного та спеціального будівництва

Обстеження цивільних, промислових та житлових будівель, об’єктів водогосподарського та гідротехнічного призначення з оцінкою стану будівельних конструкцій неруйнівними методами, виконанням інженерно-геологічних обстежень підземних частин будівель і споруд, проектуванням огороджувальних стін підземних споруд, які будуються способом “стіна в ґрунті”, протифільтраційних і дренажних конструкцій різного призначення, укріплення основ будівель та споруд цементними розчинами, які подаються в грунт ін ‘єкцією або розмивом.

Складання рекомендацій, висновків, паспортів технічного стану будівель і споруд, розробка проектів виконання робіт, технологічних карт, лабораторні роботи з оцінки якості матеріалів, які застосовуються в підземному та водогосподарському будівництві, інженерно-геологічні роботи в умовах щільної міської забудови. Перелічені послуги розраховані на будівельні та проектні організації, що працюють у сфері підземного та водогосподарського будівництва.

Перспективні дослідження з улаштування протифільтраційно-дренажних конструкцій на існуючих сховищах з токсичними та радіоактивними відходами на основі застосування способу “стіна в грунті” (Патент Україні № 755) та направленого горизонтального буріння (Патент України №35065 А).

Нові технології з одержання біогазу при роботі водоочисних споруд, удосконаленням анаеробно-аеробного очищення, зниженням енергоємкості споруд, що проектуються, та зменшенням площі, яку вони займають.

Розробка проектів споруд очищення стічних вод.

Наші послуги

Наші фахівці

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"