Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ)

Аеропорт “Бориспіль”

 1. Робочий проект по об’єкту «Капітальний ремонт із заміною віконного плетіння скісного вітражу терміналу «В», фасад А-А в вісях 14-22»

 Замовник – ДП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ» (ДП МА «Бориспіль»)

Виконали – фахівці під керівництвом Чуканової Н.

Мета роботи – визначення технічного стану зведених конструкцій комплексу споруд.

  Основні етапи:

 • Розробка технічного завдання;
 • Обстеження зведених існуючих конструкцій споруд;
 • Виконання контрольних промірів існуючих конструкцій для встановлення обсягів виконаних робіт;
 • Інструментальні неруйнівні випробування на міцність матеріалів зведених конструкцій (бетону та цегляного мурування);
 • Фіксація та складання відомостей виявлених дефектів та пошкоджень;
 • Встановлення обсягів виконаних робіт.
 • Обстеження об’ємів конструкцій;
 • Обстеження внутрішніх та зовнішніх комунікацій;
 • Обстеження арматури.
 • Оформлення звіту.

    В результаті роботи було встановлено технічний стан конструкцій споруд  шляхом виконання візуального та інструментального обстежень в доступних для цього місцях. Визначено міцність несучих та огороджувальних конструкцій. Надано рекомендації щодо  подальшої безпечної  експлуатації  будівлі.

2. Комплексне дослідження дефектів та пошкоджень покриття перону «D» аеропорту «Бориспіль» і розробка технологічних рішень з виконання ремонтно-відновлювальних заходів

Проведено комплексне дослідження дефектів та пошкоджень покриття перону «D» аеропорту «Бориспіль» і розроблені технологічні рішення з виконання ремонтно-відновлювальних заходів.

Комплексні дослідження бетону існуючого аеродромного покриття виконували за програмою, розробленою співробітниками відділу ДП «НДІБВ».

Згідно програми були виконані такі роботи: проведено аналіз характеру руйнувань бетонного покриття перону; визначено наявність корозії бетону на всіх ділянках покриття та визначено тип корозії; вибрано спосіб підготовки поверхні бетонного покриття перону до ремонту; вибрано матеріали для відновлення експлуатаційних характеристик покриття перону та проведено випробування зразків, оброблених цими матеріалами; улаштовано дослідні ділянки на підготовленій поверхні покриття перону з застосуванням найбільш придатних матеріалів, що визначенні на підставі проведених досліджень та випробувань з метою відпрацювання технології відновлювальних робіт та підтвердження придатності вибраних матеріалів; розроблено рекомендації з ремонтно-відновлювальних робіт покриття перону.

3. Розробка кошторисної документації стадія «РП» на : «Капітальний ремонт віконного плетіння скісного вітражу терміналу “В” в осях “А”- “14-22” ДП МА “Бориспіль”» .

Виконали: фахівці сектору дослідження вартості будівництва, нормування та розробки кошторисів ДП “НДІБВ” під керівництвом зав. сектору Ячменьової Ю.В.

Замовник – ДП МА «Бориспіль».

Основні етапи:

 • Аналіз проектної документації.
 • Вивчення проектної документації.
 • Розробка кошторисів на загальнобудівельні роботи.
 • Розробка кошторисів на електротехнічні роботи – внутрішні мережі.
 • Розробка кошторисів на тимчасові споруди
 • Розробка зведеного кошторисного розрахунку.
 • Узгодження зведеного кошторисного розрахунку із замовником.
 • Проходження експертизи проекту в ДП «Укрдержбудекспертиза». Отримання позитивного звіту.

    Результати – Складено кошторисну документацію згідно всіх вимого і правил діючого законодавства. Отримано позитивний звіт експертної організації.

4. Дослідження особливостей індексації ціни контракту FIDIC «На будівельні роботи для проекту розвитку Державного міжнародного аеропорту Бориспіль» та визначення можливості коригування частки ціни контракту  з урахуванням чинних індексів цін на території України.

Робота виконана фахівцями сектору економічних методів управління будівництвом ДП «НДІБВ» під керівництвом к.е.н., с.н.с., доцента Вахович Інни Володимирівни.

Замовник: СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОГУШ ІНШААТ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ».

В роботі було виконано аналіз підходів до коригування ціни контракту, укладеного за проформами FIDIC.

FIDIC проводить значну роботу в області уніфікації договорів в різних сферах будівництва з метою регулювання взаємовідносин учасників міжнародних інвестиційно-будівельних процесів. Проте для адаптації умов договору до конкретної ситуації (вимог замовника, будівництва, країни тощо) передбачено розділ «Умови особливого застосування контракту», в якому, зокрема, наведено формулу, за якою може коригуватись ціна контракту.

В контракті, що розглядається даною науково-дослідною роботою, також наведено формулу, за якою може коригуватись частка ціни контракту в національній валюті відповідно до зростання або зменшення вартості робочої сили, обладнання та матеріалів, а також будівельного устаткування. Складністю застосування цієї формули є те, що індекси цін, які є складовими формули, не розраховуються державними органами України, які зазначені в контракті як джерела індексів, а саме Державним комітетом статистики України та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Фахівцями НДІБВ було досліджено індекси, які визначають Державний комітет статистики України та Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, та можливість їх застосування при розрахунках частки ціни контракту за умовами FIDIC “На будівельні роботи для проекту розвитку Державного міжнародного аеропорту Бориспіль”.

Зважаючи на те, що в Україні було значною мірою виконано роботу з гармонізації українських стандартів з європейськими та міжнародними, та враховуючи міжнародний досвід застосування індексів цін при коригуванні ціни контракту за умовами FIDIC, фахівцями НДІБВ було запропоновано використання таких показників:

 • розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на відповідний період – для коригування ціни контракту у частині заробітної плати;
 • індекси цін виробників промислової продукції – для визначення частки суми коригування ціни відповідно до зміни вартості матеріалів.

За результатами розрахунків була визначена загальна сума коригування частки ціни контракту на будівельні роботи для проекту розвитку Державного міжнародного аеропорту Бориспіль, що складається з часток суми коригування ціни відповідно до зміни вартості робочої сили, зміни вартості обладнання та матеріалів та зміни вартості будівельного устаткування за період з листопада 2009 року по травень 2012 згідно з умовами контракту.

Наші послуги

Наші фахівці

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"