Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ)

“ГКН 02.07.004. Типові норми чисельності працюючих на підприємствах комунальної теплоенергетики “.

ЗМІСТ

1. Показники для віднесення підприємств теплоенергетики до груп по оплаті керівників 7
1.1 Система умовних одиниць 7
1.2. Підприємства теплоенергетики з ремонту та налагоджуванню енергетичного устаткування 13
1.3 Цехи підприємств з ремонту та налагоджуванню теплоенергетичного устаткування, райони і підстанції підприємств електричних мереж, районні котельні і районні підприємства теплоенергетики, відділення і цехи підприємств державного енергетичного нагляду 17
1.4. Самостійні комунальні котельні та їх структурні підрозділи 19
2 Нормативи чисельності керівників, спеціалістів та службовців підприємств комунальної теплоенергетики 22
2.1. Загальні положення 22
2.2. Нормативи чисельності керівників, спеціалістів та службовців за функціями управління 23
2.3. Нормативи чисельності КСС інших функцій управління 26
2.4. Нормативи чисельності спеціалістів по персоналу (кадрам) підприємств теплоенергетики 26
2.5. Розрахункові таблиці для визначення нормативної чисельності КСС за функціями управління 27
2.6. Приклади розрахунку нормативної чисельності 31
2.6.1 Розрахунок нормативної чисельності КСС 31
2.6.2 Розрахунок нормативної чисельності служби охорони праці 32
2.7. Рекомендований чисельний склад служби спостереження підприємства 33
3. Нормативи чисельності робітників, які зайняті обслуговуванням котельних та теплових мереж підприємств теплоенергетики 34
3.1. Загальні положення 34
3.2. Нормативи для працівників по технічному обслуговуванню котельних та теплових мереж підприємств теплоенергетики 36
3.2.1. Нормативи чисельності машиністів котлів 36
3.2.1.1 Нормативи чисельності машиністів котлів, працюючих на газообразному та рідкому паливі 36
3.2.1.2. Нормативи чисельності машиністів (кочегарів), які працюють на твердому паливі (ручне завантаження вугілля в топки котлів) 36
3.2.2. Нормативи чисельності зольників (ручне видалення золи і шлаку ;. 36
3.2.3. Нормативи чисельності машиністів насосних установок 37
3.2.4. Нормативи чисельності операторів теплового пункту 37
3.2.5. Нормативи чисельності апаратників хімводоочищення 37
3.2.6: Нормативи чисельності зливальників-розливальників 38
3.2.7. Нормативи чисельності слюсарів з обслуговування теплових мереж 38
3.2.8. Нормативи чисельності електрогазозварників 38
3.2.9. Нормативи обслуговування для слюсарів ремонту устаткування котельних і пилопідготовчих цехів 39
3.2.10. Нормативи обслуговування для слюсарів-електриків з ремонту електроустаткування 39
3.2.11. Нормативи обслуговування для електрослюсарів з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювання 39
3.2.12. Норми часу на роботи, які виконуються ізолювальниками 39
3.3. Приклад розрахунку чисельності робітників, необхідних для обслуговування опалювальної котельної 39
3.3.1. Дані необхідні для визначення чисельності обслуговуючого персоналу 39
3.3.2. Розрахунок чисельності робітників за професіями 40
3.4. Методика розрахунку коефіцієнтів невиходів 41
3.4.1. Коефіцієнт невиходів для 1-го змінного режиму роботи 41
3.4.2. Коефіцієнт невиходів для 2-3-х змінного режиму роботи 41
3.5. Таблиці для визначення категорій ремонтної складності теплотехнічного обладнання 42
3.5.1. Перелік обладнання і категорії ремонтної складності 42
3.5.2. Електротехнічне обладнання 47
4. Нормативи чисельності робітників, зайнятих технічним обслуговуванням і поточним ремонтом по захисту теплових мереж від КОРОЗІЇ : 61
5.1. Загальні положення 61
4.1. Нормативи для працівників по технічному обслуговуванню обладнання і мереж по захисту теплопроводів від корозії ‘. 63Вимірювання різниці потенціалів “теплопровід-земля” в теплових мережах 63
Вимірювання різниці потенціалів “теплопровід-земля” на контрольно- вимірювальних пунктах (КВП) 63
Вимірювання різниці потенціалів “рейка-земля” на шляхах електрофікованого транспорту 64
Періодична попереджувальна перевірка технічного стану електродренажної установки 64
Періодична попереджувальна перевірка технічного стану станції катодного захисту 64
Періодична попереджувальна перевірка технічного стану установки протекторного захисту 65
Періодична попереджувальна перевірка технічного стану заземлення катодної станції 65
Періодичне регулювання режимів роботи катодної стан ції 65
Перевірка ефективності роботи катодної’станції 66
Ревізія електродренажної установки 66
Ревізія катодної станції 66
Контрольна перевірка технічного стану підземних теплопроводів при шурфуванні 67
Технічне обслуговування електромагнітного апарата для обробки води 67
Ремонтні роботи 67
Планово-поточний ремонт електродренажної установки 67
Планово-поточний ремонт катодної станції 67
Поточний ремонт електромагнітного апарата для обробки води 68
Капітальний ремонт електромагнітного апарата для обробки води 68
5. Нормативи чисельності робітників, зайнятих ремонтом, перевіркою та наглядом за засобами вимірювань… 70
5.1. Загальні положення 70
5.2. Нормативи для працівників по технічному обслуговуванню засобів вимірювань 70
5.2.1. Прилади для вимірювання температури.. 70
5.2.2. Пірометричні прилади 72
5.2.3.Прилади для вимірювання тиску, вакууму… 73
5.2.4. Прилади для вимірювання пару, газу, рідин 74
5.3. Нормативи обслуговування для контролерів вимірювальних приладів і спеціального інструмента 76
5.4. Нормативи обслуговування для прибиральниць виробничих приміщень 76
5.5. Нормативи чисельності для комірників 76
6. Нормативи чисельності обслуговуючого персоналу, зайнятого утриманням адміністративних будинків 77
6.1. Загальні положення 77
6.2. Нормативи чисельності гардеробників ..: 77
6.3. Нормативи чисельності робітників, зайнятих обслуговуванням і ремонтом інженерного обладнання будинків 78
6.4. Нормативи чисельності столярів 80
6.5. Нормативи чисельності ліфтерів 81
6.6. Нормативи чисельності сторожів 81
6.7. Нормативи чисельності прибиральників службових приміщень 82
6.8. Приклад розрахунку чисельності робітників, необхідних для обслуговування громадського будинку 85
7. Нормативи обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих технічною експлуатацією і поточним ремонтом житлового фонду 88
7.1. Загальні положення 88
7.2. Нормативи для працівників по технічному обслуговуванню та поточному ремонту житлових будинків 89
7.2.1. Нормативи обслуговування на покрівельні роботи 89
7.2.2. Нормативи обслуговування на теслярські роботи 90
7.2.3. Нормативи обслуговування на столярні роботи 90
7.2.4. Нормативи обслуговування на штукатурні роботи 91
7.2.5. Нормативи обслуговування на малярні роботи 91
7.2.6. Нормативи обслуговування на роботи по ремонту кам’яних, бетонних і залізобетонних конструкцій 92
7.2.7. Нормативи обслуговування на пічні роботи 93
7.2.8. Нормативи обслуговування на санітарно-технічні роботи внутрибудинкових мереж і обладнання 94
7.2.9. Нормативи обслуговування на роботи з експлуатації і ремонту електромереж і електрообладнання 96
7.2.10. Нормативи обслуговування на транспортні роботи 96
7.2.11. Нормативи обслуговування на роботи з прибирання 97
7.2.12. Нормативи обслуговування на садівничі роботи 98
7.2.13. Нормативи обслуговування на електрогазозварювальні роботи 98
7.2.14. Нормативи обслуговування для бригадирів 99
7.2.15. Нормативи обслуговування для майстра ЖЕО 99
7.3. Розподіл витрат праці на профілактичні огляди, планові поточні ремонти, непередбачені огляди і поточні ремонти 101
7.4. Приклади розрахунків по нормах 102
7.5. Розрахунок чисельності ремонтно-експлуатаційних робітників і виробничого персоналу ЖЕО 104
8. Норми часу на технічне обслуговування і ремонт систем газопостачання підприємств комунальної енергетики 108
8.1. Загальні положення 108
8.2. Норми часу на технічне обслуговування газового обладнання 109
8.2.1. Норми часу на ревізію обладнання ГРП, ГРУ, ШРП 109
8.3. Норми часу на ремонт обладнання ГРП, ГРУ, ШРП 114
8.4. Норми часу на технічне обслуговування газового обладнання котелень 121
8.4.1. Норми часу на технічне обслуговування ( плановий ремонт, ревізія ) 121
8.4.2. Норми часу на профілактичне обслуговування 121
8.4.3. Норми часу на відключення обладнання котельної на літній період 122
8.4.4. Норми часу на передпускову підготовку газифікованої котельної з пуском котельної 122
8.4.5. Норми часу на пуск газифікованої котельної 123
8.4.6. Норми часу на технічне обслуговування лічильників в котельній 123
8.4.7. Норми часу на усунення витоків газу на різьбових з’єднаннях газопроводів в котельній 124
8.4.8. Норми часу на заміну пружини електромагнітного клапана 124
8.4.9. Норми часу на прочистку отворів інжекційних пальників чавунних секційних котлів 124
8.4.10. Норми часу на заміну газового лічильника 125
8.4.11. Норми часу на заміну прокладки на газопроводі в котельній 125
8.4.12. Норми часу на заміну засувки (крана) на газопроводі в котельній 125
9. Норми працевитрат на ремонтні та налагоджувальні роботи на підприємствах комунальної теплоенергетики 127
9.1. Норми працевитрат на ремонт та налагоджування котлів 127
9.2. Норми працевитрат на ремонт та налагоджування водопідігрівачів 131
9.3. Норми працевитрат на ремонт та налагоджування насосів 132
9.4. Норми працевитрат на ремонт та налагоджування гребінок 134
9.5. Норми працевитрат на ремонт та налагоджування баків 135
9.6. Норми працевитрат на улаштування, ремонт та налагоджування обладнання систем газо-, водопостачання та опалення 136
9.6.1. Норми працевитрат на ремонт та налагоджування нагрівальних приладів 136
9.6.2. Норми працевитрат на ремонт та налагоджування трубопроводів 138
9.6.3. Норми працевитрат на ремонт та налагоджування санітарно-технічного обладнання 143
9.7. Норми працевитрат на випробування та налагоджування трубопроводів системи опалення та водопостачання 152
10. Нормативи чисельності підрозділів відомчих метрологічних служб 153
10.1. Розрахунок чисельності слюсарів по ремонту засобів вимірювань 153
10.2. Розрахунок чисельності контролерів вимірювальних приладів та спеціального інструменту 154
10.3. Розрахунок чисельності інженерно-технічних працівників, що проводять метрологічну експертизу конструкторської і хнологічної документації 154
10.4. Розрахунок чисельності інженерно-технічних працівників, що розробляють нормативно-технічну документацію з питань метрології 155

Вартість 500 грн.

З питання придбання звертайтесь за тел. 248-48-68, 248-89-33 (Галицький Олександр Михайлович).

Наші послуги

Наші фахівці

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"