Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ)

Проектування автоматизованих комплексів моніторингу та управління системами безпеки та життєзабезпечення будівель

Дана послуга включає такі етапи:

1. Розробка завдань на проектування, технічних умов, проектно-кошторисної документації на впровадження автоматизованих комплексів моніторингу й управління системами безпеки та життєзабезпечення будівель (АСМУ) та  автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій і оповіщення у разі їх виникнення (АСРВО) для потенційно небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки у відповідності до Державних будівельних норм та вимог Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки МНС України. Узгодження розробленої проектної документації з експертними організаціями та органами Держнагляду. Супровід проектної документації в процесі будівництва (авторський нагляд).Складання звітних документів щодо впровадження комплексів АСМУ і АСРВО.

2. Розроблення та систематизація нормативно-правових актів з питань розробки та впровадження АСМУ, АСРВО на потенційно-небезпечних об’єктах в будівельній галузі, включаючи:
– гідротехнічні споруди;
– потенційно небезпечні будівлі та споруди (у тому числі з покрівлями великої площі з використанням вантових та аркових конструкцій);
– висотні будинки та будинки підвищеної поверховості;
– об’єкти, що будуються в умовах ущільненої забудови;
– будівлі, інженерні споруди та мережі, розташовані на територіях з ризиком проявів небезпечних природних явищ і процесів (просідаючи ґрунти,зсуви, підтоплення, обвали тощо);
– підземні споруди (об’єкти метрополітену та багаторівневі підземні паркінг, тощо);
– будівлі та споруди з масовим перебуванням людей.

3. Визначення доцільного обсягу автоматизації, видів каналів зв’язку та засобів передачі інформації (кабельні мережі, радіоканал, Internet) при створенні АСМУ та АСРВО в будівництві з урахуванням рівня відповідальності та конструктивних особливостей підсистем:
– геофізичних вишукувань;
– спостереження за просіданням фундаментів висотних споруд;
– спостереження за нахилом висотних споруд з урахуванням вітрових навантажень;
– моніторингу інженерних споруд;
– автоматизованого робочого місця (АРМ) пультів централізованого спостереження;
– радіаційного контролю будівельних матеріалів та об’єктів будівництва.

4. Науково – технічний супровід проектування, будівництва та експлуатації будівель та споруд з складними інженерними рішеннями, об’єктів, що будуються в умовах ущільненої міської забудови, ПНО та об’єктів підвищеної небезпеки.

5. Визначення науково – обґрунтованих до критичних та критичних значень проектних параметрів будівель та споруд, що підлягають спостереженню та контролю, як в процесі будівництва, так і в процесі подальшої їх експлуатації, в тому числі:
– стану основ, фундаментів і несучих залізобетонних та металевих конструкцій;
– цілісності та відносних змін геометричних параметрів покрівель;
– стану прилеглих будівель і споруд, а також об’єктів інфраструктури;
– динаміки стану сполучених геологічних масивів і ґрунтових вод, а також процеси, пов’язані зі змінами їх стану;
– цілісності та відносних змін геометричних параметрів будівель, інженерних споруд та мереж;
– відносних змін геометричних параметрів ділянок місцевості;
– стан ґрунтових вод (рівень, температура, електропровідність тощо).

6. Розробка рекомендацій на основі наукових досліджень та вимог нормативно – правових актів щодо переліку та обсягу випереджуючих заходів із зменшення, або унеможливлення негативного техногенного впливу нового будівництва на існуючі прилеглі об’єкти в умовах ущільненої міської забудови.

7. Розробка алгоритмів функціонування систем безпеки та життєзабезпечення будівель та споруд, потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки для досягнення комплексної, взаємопов’язаної їх роботи з метою своєчасного попередження і ліквідації надзвичайної ситуації (НС).

8. Надання консультацій, пропозицій, науково – технічної та методичної допомоги, підготовка концептуальних рішень створення автоматизованих систем моніторингу та управління (АСМУ), раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей в разі їх виникнення (АСРВО) на потенційно-небезпечних об’єктах будівництва.

Для замовлення цієї послуги Ви можете зателефонувати у відділ роботи з замовниками за телефонами:

(067) 2170045;
(099) 1376337.

Або скористайтесь даною контактною формою:

Наші послуги

Наші фахівці

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"