Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ)

Одеський Національний Академічний театр опери та балету

Унікальну споруду Одеського театру опери та балету збудовано в період 1884 – 87 років. Деформації будівлі з габаритами в плані 78 х 64 м, висотою 45 метрів, об’ємом близько 100 тис. м3 і масою майже 60 тис. тон розпочалися ще до завершення будівництва.

Реконструкції та ремонти 1900 р., 1956 р. та 60-х років не зупинили руйнування будівлі. В стінах і фундаментах утворилося більш ніж 1500 тріщин загальною довжиною 3,2 км при ширині розкриття від 1 до 10 мм. В 1996 – 97 роках максимальне осідання найбільш деформованих за роки експлуатації частин будівлі складало вже близько 30 см.

Аналіз під кутом зору нині чинних норм і правил конструктивних вирішень фундаментної частини будівлі показав, що вони не враховували просадних властивостей основи та інших чинників.

Інститутом вирішено ряд науково-технічних задач з підсилення фундаментів будівлі без зупинення роботи театру, розроблено комплект робочої документації, що налічує 234 робочі креслення.

На закладений в проект спосіб підси­лення фундаментів палями інституту видано патент України № 39762А.

У зв’язку з великим обсягом робіт з підсилення фундаментів, до їх виконання було залучено шість виконавців. Жоден з них не мав достатнього досвіду. Тому на будівельному майданчику постійно працювала група фахівців НДІБВ, основним завданням якої був контроль за якістю робіт.

Роботи з підсилення фундаментів будівлі театру розпочато в серпні 1998 р. і завершено в жовтні 2001 р.

Загальний обсяг будівельних робіт характеризується такими даними:

  • 1837 паль загаль­ною довжиною 26269 м;
  • 2430 поперечних балок загальною довжиною 5086 м;
  • 1823 м3 залізо­бетонних конструк­цій: ростверків, з’єднань жорсткості, стінок.

Вимірювання найсучаснішими метода­ми деформацій будівлі театру після підсилення її фундаментів підтвердило високу ефективність всього комплексу науково-дослідних, проектних і будівельних робіт.

Наші послуги

Наші фахівці

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"