Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва імені В.С. Балицького"

Відбувся практичний семінар “Обстеження та безпечна експлуатація будівель і споруд. Паспортизація будівель та споруд. Організація на підприємстві служби нагляду за експлуатацією. Сучасні вимоги”, 21-22 червня 2016 р. у м. Київ

Основна мета семінару,– надання методичної допомоги працівникам підприємств та організацій з організації та проведення обстеження будівель та споруд відповідно до вимог нормативно-правових актів.

 Програма

 1.Нормативна база з  питань надійної та безпечної експлуатації будівель і споруд; обстеження технічного стану

Проект ДБН В.3.1-ХХ:201Х “Експлуатаційна придатність будівель та споруд”

Основні положення та проект ДСТУ-Н Б В.3.1-ХХ:201Х «Обстеження технічного стану будівель та споруд».

Перелік видів технічної документації, яка має зберігатись протягом існування об`єкта.

2.Вимоги технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд.

Організація на підприємстві служби нагляду за безпечною експлуатацією виробничих будівель та споруд. Структура, функції, права та обов’язки.

3.Уроки аварій об`єктів будівництва.

Основи безпеки об’єктів будівництва. Забезпечення експлуатаційної придатності та безпеки об’єктів при їх створенні – на етапах вишукувань,проектування, будівництва та прийняття в експлуатацію. Особливості забезпечення експлуатаційної придатності та безпеки потенційно небезпечних об’єктів  та об’єктів підвищеної небезпеки в тому числі гідротехнічних споруд

4.Правила обстеження будівельних конструкцій будівель і споруд.

Категорії технічного стану будівельних конструкцій та об’єктів.

Види обстежень.Основні положення з діагностики технічного стану будівельних конструкцій

5.Проведення паспортизації будівель та споруд

6.Аналіз технічного стану та підвищення надійності гідрозахисту (гідроізоляції) будівель і споруд з урахуванням вибору сучасних матеріалів.

Термомодернізація та енергопаспортизація об’єктів. Практичний досвід підвищення до вимог діючих нормативів енергоефективності будівель та споруд, що експлуатуються.

7.Виконання вимог пожежної безпеки при експлуатації будівельних об’єктів. Безпека експлуатації

Рекомендації з визначення термінів планових обстежень об’єктів будівництва.

8.Підготовчий етап обстеження: ознайомлення з об’єктом обстеження, аналіз проектної, виконавчої будівельної, технічної та експлуатаційної документації.

Обстеження конструктивної системи та інженерного обладнання об’єктів, визначення та оцінювання їх технічного стану. Інструментальний моніторинг технічного стану об`єктів.

9.Практичні питання обстеження та підсилення фундаментів і основ будівель та споруд.

Особливості обстеження фундаментів. Правила проходки шурфів. Методи контролю якості і обстеження пальових фундаментів. Визначення довжини паль.

10.Детальне обстеження та визначення технічного стану залізобетонних конструкцій.

Практичні рішення при відновленні експлуатаційної придатності залізобетонних конструкцій.

Спеціальне обстеження будівельних конструкцій.

Специфіка обстеження сталевих, дерев’яних і кам’яних конструкцій. Характерні дефекти і ушкодження конструкцій.

Методи контролю технічного стану будівельних конструкцій з метою своєчасного виявлення передаварійних та аварійних ситуацій.

11.Дослідження та випробування конструкцій будівель та споруд в т.ч. з метою їх сертифікації.

Методи контролю технічного стану будівельних конструкцій з метою своєчасного виявлення передаварійних та аварійних ситуацій.

Методи визначення фізико-механічних характеристик будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, в т.ч. з метою їх сертифікації. Бетон, камінь, розчин, цегла, арматура, з’єднання, деревина.

Неруйнівні методи контролю технічного стану будівельних конструкцій. Сучасні методи і прилади вимірювання міцності бетону, розчину, цегли.

Оформлення результатів випробувань матеріалів і конструкцій.

12.Особливості і оформлення результатів візуального обстеження з попередніми висновками про технічний стан конструкцій.

Висновки про технічний стан конструкцій, будівель та споруд з рекомендаціями щодо умов подальшої експлуатації або реконструкції відповідно до технічного завдання.

13.Вимоги до виконання обстежень територій, на яких можлива активізація небезпечних геологічних процесів, і будівель, розташованих на них.

Інженерний захист територій від небезпечних геологічних процесів.

14. Захист територій від підтоплення та його врахування при проектуванні будинків і споруд.

15. Перелік видів технічної документації, яка має зберігатись протягом існування об`єкта.

 Лектори: розробники нормативно правових актів, фахівці ДП НДІ будівельного виробництва, ДП НДІ будівельних конструкцій, керівник органу  сертифікації продукції “ЦЕНТРОСЕПРОБУД”, зав. відділу досліджень конструкцій будівель і споруд ДП “ДНДІ  БК”, експерт, аудитор НААУ, м. Київ

Наші послуги

Наші фахівці

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"