Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва імені В.С. Балицького"

Науково-практичний семінар “Склад та зміст проектної документації в будівництві. Визначення вартості проектування та будівництва. Правила проведення експертизи проектів будівництва. Експлуатація об’єктів будівництва. Дозвільна документація у будівництві”, 14-15 червня 2016 р., м. Київ)

Програма:

  1. Дозвільна документація та регулювання в будівництві. Децентралізація будівельних процедур. Спрощення дозвільних і погоджувальних процедур після децентралізації. Децентралізація та дерегуляція повноважень ДАБК у сфері будівництва. Особливості територіального принципу. Передача на місця повноважень ДАБК. Нові реєстраційні та інспекційні повноваження органів місцевої влади у сфері містобудівного законодавства. Контроль якості будівельно-архітектурній галузі України.
    Внесення змін до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи. Порядок отримання дозвільних документів на виконання підготовчих і будівельних робіт та введення об’єктів будівництва в експлуатацію. Нові форми декларативних документів. • Порядок набуття прав на виконання будівельних робіт на об’єктах IV і V категорії. • Порядок придбання права на експлуатацію об’єктів IV і V категорії Нове ліцензування будівельної діяльності. Зміни до ліцензійної процедури отримання, переоформлення, анулювання, видачу дубліката ліцензії, внесення змін до переліку робіт. затвердження нових ліцензійних умов. Сертифікація відповідальних виконавців будівельних робіт за категоріями СС1, СС2, СС32. Національний стандарт ДСТУ Б Д. 1.1-1: 2013 «Правила визначення вартості будівництва» – визначення вартості будівництва на всіх стадіях інвестиційного процесу.

3.Вплив порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи на мотивацію учасників будівельного ринку.

4. Огляд останніх змін нормативно-правової бази у сфері ціноутворення (нові об’єкти, капітальний ремонт, реконструкція), проектування та експертизи у будівництві. Нові ДСТУ – Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні та ремонтно-будівельні роботи (очікувані зміни).
5. Визначення прямих, загальновиробничих та адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва. Визначення вартості експлуатації будівельних машин і механізмів у вартості будівництва. Визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі і споруди та інші витрати у вартості будівництва. Розробка ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи.
6. Аналіз змін в оцінці вартості будівництва та реконструкції після перегляду та перевидання державних елементних кошторисних норм та ресурсних кошторисних норм експлуатації машин і механізмів.
7. Роз’яснення основних положень закону україни «Про Стандартизацію», положень нових стандартів, змін та нововведень в ресурсних елементних кошторисних нормах.
8. Визначення вартості робіт з реконструкції та ремонту будівель і споруд, ремонту обладнання. Аналіз змін при визначенні вартості пусконалагоджувальних робіт та включення її в кошторисну вартість будівництва за ДСТУ Д. 1.1-1: 2013.10
9. Зміни нормативних документів з визначення категорії складності об’єктів будівництва.
10. Огляд основних нововведень ,які впливають на склад кошторисної документації:
зміна вимог до кошторисної документації на різних стадіях проектування;
зміна форм кошторисних документів і структури витрат зведеного кошторисного розрахунку;
правила і рекомендації при складанні дефектного акта .ін.
11. ДБН А. 2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» та ДСТУ-Н Б Ст. 1.2-16: 2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва» – аналіз останніх змін.
12. Визначення класу наслідків і категорії складності об’єкта будівництва. Оптимізація категорії складності. Порядок віднесення об’єктів стр-ва до IV і V категорій складності. Необхідність розрахунку категорії складності і клас наслідків об’єкта будівництва. Клас наслідків об’єкта будівництва (окремо будівлі, будови, споруди або лінійного об’єкта інженерно – транспортної споруди) і категорія складності комплексу об’єктів будівництва. Категорія складності і клас наслідків об’єкта реконструкції, технічного переоснащення чи нового будівництва. Категорія складності об’єкта або частини існуючого об’єкта без повного припинення його використання за функціональним призначенням. Категорія складності об’єктів поточного ремонту. Розрахунок обсягу можливого економічного збитку.
13. Об’єкти-аналоги у нових нормативних документах. Використання об’єктів-аналогів при визначенні категорії складності, строків будівництва, вартості робіт.
14. Визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації (ДСТУ Д. 1.1-7: 2013). Нові зміни з 01.01 2016 р. Застосування усереднених процентних показників вартості будівельних робіт. Визначення вартості проектування об’єктів: виробничого, виробничого призначення та лінійних об’єктів. Розподіл вартості проектних робіт по окремих стадіях проектування, між виконавцями окремих розділів проектної документації. Визначення договірної ціни.
Обґрунтування фактичних витрат при розрахунку вартості проектних робіт. Використання Збірників часів Радянського Союзу. Вартість експертизи проектної документації. Помилки при експертизі кошторисів на вишукувальні роботи .Визначення вартості проектно-вишукувальних робіт калькуляційних методом. (індекси змінилися 7,77 і показник вартості 355 грн. у розрахунку на 1 чол. день?) Визначення вартості за формою № 3-П (зміни та уточнення).

15. Порядок розробки проектної документації на будівництво об’єктів в розрізі дій сертифікованих інженерів-проектувальників. В яких випадках сертифікат не потрібен.
16. Проект ДСТУ-Н А 3.1-ХХ: 201Х «Керівництво по складанню (підготовки) договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних і будівельних робіт». Удосконалення договірних відносин, у будівельній сфері та розробка Типового договору підряду на проектно-вишукувальні та будівельні роботи з урахуванням вимог проформ FIDIC.
17. Порядок атестації відповідальних виконавців: інженерів-проектувальників, експертів, інженерів з технічного нагляду, кошторисників.
18. Особливості прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта. Проект Пост.КМУ №750 від 08.10.2015 р. “Про внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об”єктів”. Декларація і сертифікат якості, отримання Свідоцтва. Особливості регулювання процедури введення об’єкта в експлуатацію (терміни, заповнення документів, підписання Акта готовності). Можливості легалізації складних об’єктів, побудованих без відповідних документів. Паспортизація та обстеження об’єкта будівництва.
19. Авторський та технічний нагляд у будівництві «Про набрання чинності ДСТУ-Н Б А. 2.2-11:2014». Керівництво з проведення авторського нагляду за будівництвом.
20. Відповідальність фізичних і юридичних осіб за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

 

Наші послуги

Наші фахівці

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"