Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ)

Розробка технічних умов на виробництво будівельних матеріалів

       У відповідності до вимог чинного українського законодавства серійне або масове виробництво будівельних матеріалів, виробів та систем здійснюється відчизняним виробником на підставі нормативно-технічної документації – технічних умов (далі – ТУ), погоджених у встановленому порядку з органами держнагляду:

– Службою з надзвичайних ситуацій України;

– органами санепідслужби;

– Держкомнаглядохоронпраці;

– Мінрегіоном України;

– Мінекології України,

та зареєстрованих на державному рівні ДП “Укрметртестстандарт”.

         Технічні умови розробляються у відповідності до ДСТУ 1.3:2004 “Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов” у термін від 2 до 10 місяців (у залежності від обсягу робіт та погоджень) у такі етапи:

  1. Ознайомлення з вихідними даними та розробка технічного завдання на розробку ТУ, що встановлює вимоги замовника ТУ на продукцію, що буде вироблятись.
  2. Проведення комплексу фізико-механічних випробувань зразків продукції, що буде вироблятись, згідно чинних нормативних документів.
  3. Розробка першої редакції ТУ, що обов’язково включає розділи:

– сфера застосування;

– нормативні посилання;

– технічні вимоги (параметри й розміри, основні показники та характеристики, вимоги до сировини, матеріалів, покупних виробів, комплектність, маркування, пакування);

– вимоги безпеки;

– вимоги охорони довкілля, утилізація;

– правила приймання;

– методи контролювання (випробування, аналізу, вимірювання);

транспортування та зберігання;

– вимоги до експлуатації, ремонту, настанова щодо застосування тощо;

– гарантії виробника.

  1. Погодження ТУ з органами держнагляду, розробка другої редакції ТУ з врахуванням зауважень погоджуючих організацій, затвердження ТУ замовником.
  2. Супровід ТУ під час державної експертизи (технічної перевірки) та погодження ТУ з Мінрегіон України.
  3. Супровід державної реєстрації ТУ.

    Пропонуємо Вам допомогу наших досвідчених провідних фахівців відділу у розробленні та науковому супроводі технічних умов на Вашу продукцію. Роботи виконуються за розцінками згідно чинних державних стандартів. Після державної реєстрації, розроблені інститутом ТУ придатні для цілей сертифікації продукції та підтвердження придатності до застосування у будівництві згідно чинного законодавства.

Для замовлення цієї послуги Ви можете зателефонувати у відділ роботи з замовниками за телефонами:

(067) 2170045;

(099) 1376337.

E-mail: ndibv_kontakt@ukr.net

Або скористайтесь даною контактною формою:

Об`єкти, де надавалась послуга

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"