Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ)

Молодід Олександр Станіславович, к.т.н., старший науковий співробітник сектору комплексної діагностики та випробування будівельних матеріалів і конструкцій

Народився 01 січня 1985 року в  с. Сущани, Кагарлицького р-ну, Київської обл.

2007 р. – закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «промислове і цивільне будівництво», здобувши кваліфікацію інженера-будівельника.

З 2007 р. і по сьогоднішній час працює викладачем кафедри технології будівельного виробництва в КНУБА.

2013 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему «Технологія влаштування реставраційної цем’янкової штукатурки».

2015 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри будівельного виробництва КНУБА.

З 2014 р. – Старший науковий співробітник сектору комплексної діагностики та випробування будівельних матеріалів і конструкцій  ДП «НДІБВ».

З 2014 р. – дійсний член-кореспондент Академії будівництва України.

Має патент на  корисну модель №86223 від 25.12.2013 р.

Опублікував 26 наукових статей, 3 методичні розробки та 2 навчальних посібники.

Є співавтором Національного стандарту України ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 «Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівництвом»

Основні послуги фахівця:  визначення причин виникнення пошкоджень будівлі; розробка проектних рекомендацій та проектів по підсиленню або частковій заміні і захисту (підвищення довговічності) будівельних конструкцій; проведення моніторингу прилеглої забудови, території та об’єкта, що будується; розробка проектів на капітальний ремонт; розробка проектів організації будівництва (ПОБ) та проектів виконання робіт (ПВР); розробка типових технологічних карт (ТТК); обґрунтування техніко-економічних показників (ТЕП) будівництва; наукові дослідження та розробка рекомендацій з будівельного виробництва; випробування систем будівельних матеріалів та конструкцій.

Наші послуги

Наші фахівці

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"