Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ)

Відділ економіки, управління та організації будівництва (сторінка 2)

Наші послуги:

1. Розробка та аналіз кошторисної документації.
2. Розробка та експертиза індивідуальних ресурсних кошторисних норм та СОУ.
3. Оцінка вартості майна, майнових прав та бізнесу
4. Індексація цін контрактів.
5. Підготовка та експертиза договорів між замовником, підрядником, підрядником та субпідрядниками;
6. Проведення маркетингового аудиту, маркетингових досліджень, створення відділу продажів «з нуля», розробка рекламних роликів, листівок, буклетів, макетів сайтів.
7. Розробка бізнес-планів інвестиційних проектів, техніко-економічного обґрунтування, оцінка ефективності інвестицій.
8. Впровадження стандартів ISO 9000 у діяльність будівельних підприємств.
9. Розробка регламентів контролю якості виконання будівельних робіт.
10. Обстеження, проектування та реконструкція захисних споруд.
11. Методики з відновлення об’єктів після аварій, катастроф і пошкоджень.
12. Оцінка економічної безпеки підприємств.
13. Економічне обґрунтування проектних рішень термомодернізації.

На сьогоднішній день у відділі працює 17 чоловік, 7 з яких кандидати економічних і технічних наук на чолі з начальником відділу, кандидатом економічних наук Вахович Інною Володимирівною, при цьому молодий та амбітний колектив відділу готовий до вирішення найскладніших Ваших завдань!!!

Провідні фахівці відділу:

1. Вахович Інна Володимирівна;
2. Ячменева Юлія Володимирівна;
3. Садовський Володимир Іванович;
4. Трусова Людмила Євгенівна;
5. Молодид Олена Олексіївна;
6. Терещенко Лариса Василівна;
7. Пресич Олена Мартинова.
8. Москаленко Микола Миколайович
9. Скрипник Андрій Леонідович;

Основні нормативні публікації

В останні роки за участю співробітників відділу був розроблений ряд ДБН ТА ДСТУ серед яких слід насамперед відзначити ДБН А. 3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва», ДБН.1.2-4-2006 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту», та ДСТУ Б А. 3.1-22:2013 «Визначення тривалості будівництва об’єктів», ДСТУ-Н Б А. 3.1-24:2013 “Настанова з організації системи управління якістю будівництва”.
На поточний момент співробітниками відділу розробляються проекти ДБН «КЕРІВНИЦТВО ПО СКЛАДАННЮ (ПІДГОТОВКИ) ДОГОВОРІВ ПІДРЯДУ НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИХ І БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ» та ДБН А. 3.1-5-201Х «Організація будівельного виробництва».

Основні наукові та методичні публікації

 1. Принципи планування виробничої програми будівельного підприємства і методи нормування її параметрів: Монографія/ Гойко А.Ф., Міхельс В.О., Гриценко Ю.О., Покровський Р.Л., Вахович І.В. К.: КНУБА − 2007. − 56 с.
 2. Вахович І.В., Пінчук Ю.Б. Інвестиційні ризики фінансування житлового будівництва в Україні // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: збірник наукових праць. – К.: КНУБА. – 2008. – вип. 19. С.31-34.
 3. Гриценко Ю.О., Гриценко О.С., Горбунова Н.С. Вахович І.В. Економіко-математичні моделі визначення кошторисної заробітної плати при реконструкції житла та адміністративних будівель // Будівельне виробництво: міжвідомчий науково-технічний збірник.// Будівельне виробництво: міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: НДІБВ – 2009. – вип. 50.  – С.115-121.
 4. Економіко-математичні методи і моделі у будівництві: Підручник для студ. вищ.навч. закладів освіти / За заг. ред. В.О.Міхельса./Міхельс В.О., Беркута А.В., Гойко А.Ф., Бондар В.П., Гриценко Ю.О. Вахович І.В.- К.: Міленіум, 2010. – 464 с.
 5. Моделювання проектних робіт для будівництва: навчальний посібник/ Гриценко О.С., Шевчук К.І., Гриценко Ю.О. – К.: КНУБА, 2010. – 124 с
 6. Галінський О.М.,  Вахович І.В. Вакуленко Н. М.,   Жмуденко Т.В. Концептуальні підходи до формування організаційних та економічних механізмів переходу будівельної галузі України на засади саморегулювання // Будівельне виробництво: міжвідомчий науково-технічний збірник.// Будівельне виробництво: міжвідомчий науково-технічний збірник.  – К.: НДІБВ – 2010. – вип. 52.  – С.11-16
 7. Данченко М.І., Галінський О.М., Вахович І.В., Вакуленко Н.М., Ячменьова Ю.В.// Визначення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення / Будівельне виробництво: міжвідомчий науково-технічний збірник./ – К.: НДІБВ – 2010. – вип. 52. – С.24-26
 8. Вахович І.В., Гриценко Ю.О., Гриценко О.О. Оцінка ефективності інноваційної діяльності в будівництві // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: збірник наукових праць. – К.: КНУБА. – 2010. – вип. 22. − С.32-37.
 9. Вахович І.В., Терещенко Л.В., Цифра Т.Ю., Редькін Ю.О. Економічна ефективність використання вторинних ресурсів в будівництві // Будівельне виробництво, № 53. – С. 67-70.
 10. Галінський О.М., Вахович І.В., Цифра Т.Ю. Міжнародна практика формування договірних відносин у будівництв // Будівельне виробництво, № 54. – С. 3-7.
 11. Вакуленко Н.М., Вахович І.В. Рівень виробітку як комплексний показник  ефективності будівельних підприємств // Будівельне виробництво, № 54. – С. 65-70.
 12. Вахович І.В., Молодід О.О. Забезпечення економічної стійкості малих будівельних підприємств – основа їх економічної безпеки // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, № 30. – С. 249-255
 13. Гриценко О.С., Вахович І.В., Боліла Н.В.. Оцінка ефективності рекон-струкції житлових будинків // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, № 30. – С. 185-191.
 14. Вахович І.В., Максимов А.С., Довганюк В.М., Цифра Т.Ю.Техніко-економічне обґрунту-вання заходів з підвищення енергетичної ефективності об’єктів невиробничого призначення // Збірник УНФ-НДЕІ-GIZ-МЕУ “Зелена економіка – шлях до сталого розвитку”. –К.,2013.-с.113-117
 15. Федосова О.В., Молодід О.О. Стратегія забезпечення економічної безпеки будівельного підприємства // Економічний простір – 2012. – № 62. –– С. 255-266.
 16. Галінський О.М., Вахович І.В., Вплив показників діяльності будівельної галузі на споживання та випуск окремих будівельних матеріалів // Будівельне виробництво, № 56 – 2014. – С. 3-6.
 17. Молодід О.О., Молодід О.С. Реконструкція житлового комплексу в Україні техніко-економічний аспект // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Збірн. наук. праць. Київ – 2014. Випуск 30. С. 83-90.
 18. Федосова О.В., Молодід О.О. Особливості формування екосейстету та екосекенту // Містобудування та територіальне планування, 2010 – № 37. – С. 527-533.
 19. Федосова О.В., Молодід О.О., Теренчук С.А. Визначення рівня економічної безпеки будівельного підприєм-ства на основі еконо-метричних моделей // Управлінні розвитком складних систем. Збірник наукових праць, 2011 – № 5. – С. 117-119.
 20. Федосова О.В., Молодід О.О. Квазілійне моделювання техно-економетричних залежностей економічної безпеки будівельних підприємств Київщини // Теорія і практика будівництва, 2011 – № 8. – С. 23-28
 21. Молодід О.О., Вахович І.В.Визначення чинників економічної безпеки будівельної галузі України методом факторно-індикаторного аналізу // Сучасні тенденції управління розвитком організаційно-економічних систем (новий погляд): монографія / За ред. Р.Р. Тіміргалєєвої. – Сімферополь: АРІАЛ, 2014. – С. 185-197.

Наші послуги

Наші фахівці

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"