Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ)

“Будівельне виробництво”. – №52, 2010 р.

Беркута А.В., Осинська В.А., Галінський О.М., Вахович І.В. Зарубіжний досвід саморегулювання в будівництві 3

Вакуленко Н.М., Жмуденко Т.В. Досвід здійснення саморегулювання у будівництві у Російській Федерації 8

Галінський О.М., Вакуленко Н.М., Вахович І.В., Жмуденко Т.В. Концептуальні підходи щодо переходу будівельної галузі України на засади саморегулювання 11

Бєлєнкова О.Ю. Вплив еокномічної кризи на фінансовий стан будівельних підприємств виду діяльності « будівництво» 16

Федосова О.В., Кузнєцов А.В., Шпакова Г.В. Організаційно-технологічні засади трансферу технологій і шанси України 20

Данченко М.І., Галінський О.М., ВаховичІ.В., Вакуленко Н.М., Ячменьова Ю.В. Визначення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення 24

Данченко М.І. Оптимізація вибору джерел поповнення оборотних коштів будівельних підприємств 27

Дорошук Ю.В. Аналіз економічної ефективності проведення енергозберігаючих заходів в будівельній галузі 29

Пінчук Ю.Б., Погорельцев В.М. Ризики приватних інвесторів при фінансуванні житлового будівництва через фонди фінансування будівництва 32

Михайленко В.М., Терентьєв О.О., Яцик П.М., Полторак О.Б. Дослідження ланцюгів логічного виведення роботи експертної системи при обстеженні технічного стану будівель 37

Самедов А.М., Савченко С.В. О расчете коллекторных подземных сооружений кольцевого бесшарнирного поперечного сечения в трещиноватых или неустойчивых горных породах 44

Рижакова Г.М. Економетричне моделювання процесу формування обсягів реалізації продукції малих підприємств у будівництві 49

Горгураки В.Ф., Ізмайлова О.В. Сценарій розв’язання задачі комплексної оцінки техногенних рішень у будівництві 55

Черненко В.І. Етапи та проблеми основних учасників лізингового процесу 61

Єсипов В.Г., Зубко Е.И., Зубко Ю.Е., Гриценко А.С., Олейник Д.М. Анализ экономической эффективности применения теплоизоляции из базальтового супертонкого волокна 66

Колесник Д.Ю. Капілярне водопоглинання флюотованих бетонів при циклічному зволоженні 68

Івлєва Н.П. Економічний вектор енергозбереження в будівництві 72

Івлєв С.С. Питання врегулювання співвідношень посадових окладів наукових працівників у будівництві з урахуванням наукового ступеня та вченого звання 76

Наші послуги

Наші фахівці

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"