Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ)

“Будівельне виробництво”. – №53, 2012 р.

Менейлюк О.І., Борисов О.О., Волканов В.К. Техніко-економічні показники оптимізованої технології кріплення мінераловатних плит при утепленні фасадів 3

Григоровський П.Є., Чуканова Н.П. Методика експертної оцінки ступеня впливу конструктивних елементів будівель на їх технічний стан при виборі варіанту моніторингу 5

Менейлюк А.И., Остапчук А.А., Таран В.В. Облегченные монолитные перекрытия для зданий с “гибкой планировкой” 9

Черненко В.І. Управління лізинговим процесом у будівництві 16

Дикий О.В. Методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційних проектів державно-приватного партнерства в Україні з використанням світового досвіду 24

Микитась М.В. Особливості оцінки конкурентноспроможності будівельного підприємства 29

Кулік М.В. Оновлення методики визначення ефективності використання засобів механізації в будівництві 32

Андрощук С.М., Костенко С.В., Павленко Н.В. Аналітичний інструментарій ціноутворення в системі оцінки інвестиційного потенціалу підприємств 36

Титок В.В. Організаційно-технологічна модель створення будівельного об’єкта з позиції замовника 40

Доненко В.И. Проблемы возведения многоэтажных монолитных жилых зданий на слабых грунтах в стесненных условиях 46

Антипенко Є.Ю. Управління ланцюгами поставок як дієвий механізм оптимізації діяльності будівельних підприємств 49

Цифра Т.Ю., Кушнірук А.О. Аналіз рівня продуктивності праці будівельної галузі України 53

Рижакова Г.М. Економетричне моделювання процесу формування обсягів реалізації продукції малих підприємств у будівництві 58

Антропов Ю.В. Прогнозування можливої ліквідації малого будівельного підприємства 62

Вахович І.В., Терещенко Л.В., Цифра Т.Ю., Редькін Ю.О.

Економічна ефективність використання вторинних ресурсів у будівництві 67

Романенко В.Д., Данченко М.І. Методологічні засади створення нормативної бази будівельних організацій України 70

Молодід О.О., Теренчук С.А. Використання економетричних моделей для визначення рівня економічної безпеки будівельного підприємства 73

Скрипник А.Л., Дьякова Ю.В. Вплив економічної циклічності на ефективність роботи підприємств будівельної галузі 76

Максименко В.П., Войтенко П.В., Надточий М.І. Оцінка НДС каркаса музею історії Києва з урахуванням податливості фундаментів при нерівномірних деформаціях грунтової основи по результатах натурного обстеження конструкцій 83

Залуніна О.М. Побудова моделі впливу витрат виробництва продукції на господарську діяльність підприємства шляхово-будівельної техніки ВАТ “КРЕДМАШ” 87

Менейлюк А.И., Чернов И.С. Моделирование строительства жилого здания с помощью программы Microsoft Project 94

Карапузов Е.К., Арефьева М.Г. Технология гидроизоляции строительных конструкций с применением полимерцементных смесей 97

Вільданова Н.Р. Методика розрахунку НДС бетонного стрижневого елемента круглого і кільцевого перерізів за дії кручення 100

Наші послуги

Наші фахівці

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"