Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ)

“Будівельне виробництво”. – №56, 2014 р.

Галінський О.М., Вахович І.В., Молодід О.О. Вплив показників діяльності будівельної галузі на споживання та випуск окремих будівельних матеріалів З

Максимов А.С., Дорошук Ю.В. Техніко-економічне обгрунтування варіантів конструктивних схем комплексної термомодернізації 6

Андрієнко В.М. Дослідження сучасних підходів до забезпечення економічної безпеки підприємств 13

Антипенко Є.Ю. Шляхи зниження ресурсоємності у системах управління ланцюгами поставок будівельного підприємства 17

Антонова А.О. Сучасні проблеми інвестиційно-будівельного комплексу України та шляхи їх вирішення 21

Асаул А.Н., Иванов С.Н. Институциональная концепция как научный подход управлення трансакционными затратами в строительстве 26

Белов Д.В. Способ возведения монолитных железобетонных цилиндрических резервуаров 34

Бичевой П.П., Козырева Е.Н. Закономерности влияния технологии восстановлениа мягких кровель на их гидроизолирующие характеристики 37

Бондарь Л.В., Беспала Т.С., Белоус А.И., Конвисар Д.В. Исследования условий протекания коррозионных процессов на арматуре под пористим бетонным покрытием 41

Галушко В.А., Бабий И.Н., Колодяжна И.В., Пидойма А.С., ШевчукЛ.С, Эффективные современные способы заделывания трещин в эксплуатируемых зданиях и сооружениях 45

Дмитренко В. І. Актуальні проблеми здійснення ліцензування будівельної діяльності в Україні 48

Калюжний А.П. Енергозбереження при будівництві напірних систем водопостачання і водовідведення.. 51

Качуренко В.В., Банніков Д.О. Ефективний гофрований профіль для сталевих ємностей 56

Коваленко Є.С. Механізм облігаційного фінансування підрядних підприємств: передумови впровадження та ефективність використання 61

Зайченко М.М., Штефурко М.Ю., Назарова А.В., Ал-Маршді Косай. Високоякісні самоущільнювальні бетони з компенсованою усадкою для промислового будівництва 67

Іщенко О.С, Донечко В.І., Бобраков А.А. Вдосконалення системи ресурсно-календарного забезпечення реконструкції будівель та споруд 73

Лівійський О. М., Стоян О.В. Сучасні технології застосування сухих будівельних сумішей 76

Меркулова А.В., Тахтай П.О. Фірмовий стиль як елемент конкурентоспроможності будівельної продукції.. 81

Ніколаєв В.П., Ніколаева Т.В. Сучасна система знань з економіки та управління будівельними об’єктами 84

Осипов С.А. Разработка классификации арочных конструкций и сводов по категории их прочности и устойчивости 89

Пічугін С.Ф., Чичулін В.П., Чичуліна К.В. Нові ресурсоекономічні комбіновані конструкції з гофрованою стінкою 92

Сорокіна Л.В., Гойко А.Ф. Інформаційно-аналітичне забезпечення контролю ефективності управління капіталом підрядних підприємств 97

Поповиченко И.В., Демочка Т.А., Головко А.В. Особенности использования системи сбалансированних показателей строительными организациями 107

Терновий В.І., Уманець І.М., Молодід О.С., Гуиуляк Р.Б. Перлітові сануючі штукатурки для мокрих і засолених стін 111

Хміль Р.Є., Бліхарський Я.З. Дослідження залізобетонних колон підсилених при експлуатаційному рівні навантаження системою СРКР 116

Щербина А А Вартісний аналіз повних експлуатаційних витрат у багатоквартирних житлових будинках.. 119

Юрко І.А., Боковець В.А., Голуб Р.А. Експериментальні дослідження вертикальних фібробетонних шпонкових стиків залізобетонних стінових панелей 124

Шайхед О.В. Характеристика процесса горения частицы высокозольного топлива в кипящем слое 127

Наші послуги

Наші фахівці

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"