Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ)

“Будівельне виробництво”. – №57, 2014 р.

Максимов А.С. Стимулювання реалізації інвестиційно-будівельних проектів через впровадження сучасних підходів до реформування підприємств комунальної теплоенергетики (стаття на англійській мові) З

Молодід О.О., Молодід О.С. Реконструкція житлового фонду Києва в контексті стратегії розвитку міста до 2025 року 6

Ячменьова Ю.В. Перспективи розвитку ринку незавершеного будівництва в Україні 9

Савйовський В.В., Соловей Д.А., Броневицький А.П., Савйовський А.В. Особливості зведення будівлі в умовах ущільненої забудови 13

Андрєєва Т.Є., Бутенко О.П. Оптимальне використання сировинної бази підприємствами будівельного комплексу 17

Антипенко Є.Ю. Опціонно-інвестиційні стратегії у системах управління ланцюгами поставок підприємств будівельної галузі 19

Бєленкова О.Ю. Тенденції розвитку будівельної галузі як чинники формування стратегічної конкурентоспроможності будівельних підприємств 24

Ваколюк А.Х. Мінімізація ризиків реалізації проектів з комплексної термомодернізації (стаття на англійській мові) 30

Гао Шоацин Класифікація проектів реконструкції « селища в місті» за їх ефективністю для населення 33

Гречуха Е.И. Формирование советующей системьі как основи разработки управленческих решений в условиях неопределенности 39

Коваль В.Б. Мінімізація вартості робіт при облаштуванні внутрішніх приміщень промислових споруд 41

Лилов О.В. Сучасні тенденції модернізації процесів управління та організації будівництва в Україні 44

Поповиченко І.В. Підхід до визначення величини резерву коштів на непередбачені витрати проекту 47

Сердюченко Н.Б., Башинська О.Ю. Основні підходи до визначення рівня фінансової стійкості будівельних підприємств 50

Синиця М.М. Основи формування ресурсного потенціалу будівельного підприємства 53

Сорокіна Л.В., Гойко А.Ф., Регіда О.В. Дослідження ефективності інвестування житлового будівництва: регіональний аспект 56

Омельяненко О.М. Системний взаємозв’язок категорії інтелектуального капіталу з суміжними економічними категоріями 63

Климчук М.М. Ітераційно-інституційна модель забезпечення розвитку підприємств будівельної галузі 67

Менейлюк И.А. Зкономическая зффективность использования минераловатного утеплителя различной плотности в вентилируемьіх фасадах 70

Федорів Н.М. Теоретичні основи безпеки соціальних систем 73

Шапошнікова І.О. Оцінка вартості малоповерхових житлових будинків: основні підходи, проблеми, шляхи вдосконалення 76

Цифра Т.Ю. Формування початкової максимальної ціни контракту при будівництві доступного житла 80

Наші послуги

Наші фахівці

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"