Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ)

“Будівельне виробництво”. – №57(2), 2014 р.

О.М. Галінський, Ю.В. Ячменьова, Л.В. Терещенко НОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУ УЛАШТУВАННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРОТИФІЛЬТРАЦІЙНОГО ЕКРАНУ ПІД ІСНУЮЧИМИ ПРИМИСЛОВИМИ СПОРУДАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ГОРИЗОНТАЛЬНО НАПРАВЛЕНОГО БУРІННЯ (стаття на англійській мові) 3

В.В. Савйовский, Р.В. Левченко ОСОБЕННОСТИ УСИЛЕНИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ 7

П.Є. Григоровський, М.І. Надточій, О.С. Молодід ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ БУДІВНИЦТВА ВІД ПЛОЩІ СКЛАДСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (стаття на англійській мові) 11

А.С. Ваколюк ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СУПРОВОДУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ З ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ 14

М.В. Горбач ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ВЕКТОР БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ БУДИНКУ 17

И.В. Шумаков, Ю.В. Фурсов МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 22

В.І. Савенко, Н.М. Кіт, Л.Ф. Черних, О.В. Савенко ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВНИЦТВА — РАЦІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ЯКІСТЬ, ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ 28

К.К. Мирошниченко СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ФИБРОБЕТОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ ГРАВИТАЦИОННЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ 32

А.О. Буряк, Д.В. Михайловський ОЦІНКА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПРИОПОРНИХ ЗОН БАЛОК З КЛЕЄНОЇ ДЕРЕВИНИ 36

В.Н. Кущенко, А.Е. Нечитайло РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЗЛОВ ОПИРАНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ШКИВОВ 42

А.О. Олексюк, И.Г. Шитикова ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ВЕЛИЧИНУ ТЕРМИЧЕСКОГО И ЭКСЕРГЕТИЧЕСКОГО КПД В ТЕПЛООБМЕННИКЕ ЗМЕЕВИКОВОГО ТИПА 46

О.В. Федусенко, І.М. Доманецька, В.М. Хроленко, А.О. Федусенко ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ ДО ВИРІШЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ЗАДАЧІ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ ВАНТОЖЕПЕРЕВЕЗЕНЬ У БУДІВНИЦТВІ 51

Г.В. Лагутін, Г.М. Рижакова, Д.А. Рижаков СУЧАСНІ МОДЕЛІ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 57

В.І. Савенко, С.С. Савенко, Л.В. Коваль, А.А. Жук ЕКОНОМІЧНИЙ РЕІНЖИНІРИНГ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 64

Д. Дубінін УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 70

А.С. Фесун ДОВГОСТРОКОВІ ПРІОРИТЕТИ ТА НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ 75

В.П. Чичулін, К.В. Чичуліна, А.В. Рибчук ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РАДІАТОРНОГО ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА З ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИМ ВИКОНАВЧИМ МЕХАНІЗМОМ В БУДІВНИЦТВІ 82

В.А. Євтушенко СИСТЕМНИЙ І КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ВИРОБНИЦТВА ПОКРІВЕЛЬНИХ РОБІТ 85

Наші послуги

Наші фахівці

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"