Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ)

“Будівельне виробництво”. – №58, 2015 р.

Галинский А. М. Оценка экологического эффекта и определение области эффективного применения горизонтального противофильтрационного экрана для защиты грунтов и грунтовых вод от загрязнения токсичными отходами и радионуклидами(стаття на англійській мові) 3

Зельцер Р. Я., Дубінін Д. В. Методичні основи створення бінарної системи управління ресурсним забезпеченням будівництва 13

Карпова К. В. Аналіз загроз економічній безпеці будівельних підприємств (стаття на англійській мові) 18

Прилєпова М. О., Тян Є. Р., Якименко А. М. Методичні рекомендації щодо управління “зоною беззбитковості” підприємства 21

Попик Н. В. Містобудівна оцінка якості житлового середовища на основі інформаційно-інтелектуальної технології в контексті створення систем автоматизації проектувальних робіт 28

Ізмайлова О. В., Красовська Г. В. Підхід до побудови сценарію роботи функціонального модуля системи підтримки прийняття організаційно-технологічних рішень будівництва (СППР ОТП) 33

Грабовський І. С., Баранов А. І. Управління формуванням оборотних активів підприємств будівельної галузі 38

Махінько Н. О. Питання чисельного моделювання вітрових впливів на висотні споруди 43

Сморкалов Д. В., Обіход Д. П. Технологія розрахунку прогинів двошарових плит за допомогою програмного комплексу ЛІРА-САПР 48

Ярмоленко М. Г., Щербина Д. А. Шпалери на стелі, стіні і на фасаді 55

Галушко О. І., Разумова Г. В., Іванов С. В. Венчурне інвестування як фактор підвищення конкурентоспроможності будівельної галузі 58

Дзюбенко Л. І. Аналітичні засади запровадження системного контролінгу будівельного інвестиційного проекту 62

Коновал Т. Ю. Удосконалення методичного інструментарію оптимальної оцінки багатофакторного ризику мікросередовища функціонування виконавців будівельно-інвестиційних проектів 70

Савенко В. І., Висоцька Л. М., Шейніч Л. О., Клюєва В. В., Кіт В. П., Назаренко М. І. Захист від корозії металевих конструкцій та виробів ефективними екологічно чистими засобами рослинного походження 77

Фетисов О. И. Охрана памятников архитектуры в контексте реновации индустриального наследия как социально-культурный метод (на примере Чешской республики 84

Сорокіна Л. В., Гойко А. Ф. Дослідження економічних важелів забезпечення розвитку будівельної галузі 88

Рижакова Г. М. Сучасні особливості та перспективи розвитку інфраструктури ринку інвестицій 96

Ярмоленко М. Г., Козовенко А.М. Чому впала цегляна кладка з балкону на готелі “Kозацькому” (за результатами судово-експертних досліджень) 101

Наші послуги

Наші фахівці

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"