Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ)

Перелік нормативних актів і нормативних документів, супровід яких доручено НДІБВ і ТК 309 «Будтехнології»

Позначення Назва
ДБН 298-92 Проектування і виконання ізоляції зовнішніх стиків великопанельних будинків
ДБН 338-92 Проектування, улаштування та експлуатація індустріальних безрулонних дахів житлових та громадських будинків
ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво
ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва
ДБН А.3.1-7-96 Виробництво бетонних і залізобетонних виробів
ДБН А.3.1-8-96 Проектування підприємств по виробництву залізобетонних виробів
ДБН А.3.1-9-2000 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання
ДБН-Н Б А.3.2-1:2007 Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі заведення та експлуатації об’єктів будівництва
ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будвіництві. Основні положення
ДБН В.1.2-4:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)
ДБН В.1.2-12-2008 Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки
ДБН В.1.3-2:2010 Геодезичні роботи у будівництві
ДБН В.2.6-14-97 Конструкції будівель і споруд. Покриття будинків і споруд
ДБН В.2.7-63-97 Будівельні матеріали. Застосування в будівництві і будіндустрії гранульованих шлаків і шлакопемзових відсівів ферросплавного виробництва
ДБН В.2.8-1-95 Вимоги до розробки засобів механізації в будівництві і оцінка їх технічного рівня. Основні положення
ДБН В.2.8-2-95 Будівельні машини, обладнання і механізований інструмент.Види випробувань. Порядок їх здійснення
ДБН В.2.8-3-95 Технічна експлуатація будівельних машин
ДБН В.2.8-4-96 Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Загальні вимоги
ДБН В.2.8-5-96 Технічні параметри засобів механізації, що підлягають контролю при сертифікаційних випробуваннях
ДБН В.2.8-6-96 Технічне обслуговування та ремонт кранів самохідних стрілових
ДБН В.2.8-7-96 Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Порядок атестації ремонтного виробництва
ДБН В.2.8-9-98 Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги
ДБН В.2.8-11-99 Технічні вимоги до ремонту типових пошкоджень металоконструкцій вантажопідіймальних кранів
ДБН В.2.8-12-2000 Типові норми витрат пального і змащувальних матеріалів для експлуатації техніки в будівництві
ДБН В.2.8-13-2000 Технічне діагностування гідроприводу будівельних машин
ДБН В.2.8-14-2000 Правила зберігання будівельних машин
ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт і підсилення несучих та огороджувальних будівельних конструкцій та основ промислових будинків і споруд
ДБН Г.1-4-95 Правила перевезення складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві
ДБН Г.1-5-96 Нормативна база оснащення будівельних організацій (бригад) засобами механізації, інструментом та інвентарем
ДБН Г.1-6-96 Тимчасові норми для розрахунку витрати теплової енергії при тепловій обробці бетонних та залізобетонних виробів
ДБН Г.1-7-97 Тимчасові норми для розрахунку витрат теплової та електричної енергії при виробництві цегли та каменів керамічих
ДБН Г.1-8-2000 Норми розрахунку витрат палива теплової та електричної енергії при виробництві вапна, цегли і каменів силікатних
СНиП 1.04.03-85* изд. 1991г. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений
РСН 192-86/Госстрой УССР Контроль качества герметизации наружных стыков панельных жилых зданий
РСН 199-88/Госстрой УССР Инструкция по заводскому изготовлению и применению в строительстве сборных железобетонных комплексных плит покрытия отапливаемых производственных зданий
РСН 201-89/Госстрой УССР Использование кварцево-железистого песка и тонкодисперсной фракции из отходов магнитного обогащения железных руд горнообога-тительных комбинатов Украинской ССР
РСН 251-88 / Госстрой УССР Сварка полиэтиленовых защитных покрытий строительных конструкций
РСН 272-91/Госстрой УССР Технология строительства заглубленных сооружений способом “сборная стена в грунте”
РСН 302-85/Госстрой УССР Технология отделки наружных стеновых панелей и деталей фасадов зданий в заводских условиях
РСН 316-88/Госстрой УССР Технология и механизация строительства противофильтрационных завес и монолитных несущих стен способом “стена в грунте”
РСН 323-88/Госстрой УССР Основные положения по организации и управлению поточным жилищно-гражданским строительством на основе непрерывного планирования
РСН 334-89/Госстрой УССР Технология индустриальной отделки внутренних поверхностей зданий с применением гипсокартонных листов
РСН 335-91/Госсстрой УССР Технология и организация производства отделочных работ в жилищно-гражданском строительстве
РСН 337-91/Госсстрой УССР Правила применения радиоизотопных и зондировочных устройств для контроля качества уплотнения грунтов
РСН 346-87/Госстрой УССР Технология производства работ по устройству оснований пола из гипсокартонных листов
РСН 350-88/Госстрой УССР Технология облицовки фасадов и внутренних поверхностей зданий плитами из известняка и туфа в зимних условиях
РСН 352-89/Госстрой УССР Проектирование, устройство и эксплуатация гидроизоляционных покрытий из стеклоцемента
РСН 355-91/Госстрой УССР Проектирование и выполнение герметизации стыков и гидрозащиты поверхностей с применением бутилкаучуковых мастик
РСН 357-91/Госстрой УССР Технология устройства фундаментов из железобетонных свай, погружаемых вдавливанием
РСН 359-91/Госстрой УССР Определение прочностных и деформационных характеристик грунтов оснований свайных фундаментов по данным испытаний свай-зондов
СН 441-72*  изд. 1987г. Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений
СН 551-82 Инструкция по проектированию и строительству противофильтрационных устройств из полиэтиленовой плёнки для искусственных водоёмов
ВСН 26-76 / Госгражданстрой Временная инструкция по безобогревному выполнению швов и стыков в крупнопанельных жилых домах
ДСТУ Б А.1.1-57-95 ССНБ. Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. Складування, зберігання та транспортування матеріалів і напівфабрикатів. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-58-95 ССНБ. Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. В’яжучі системи. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-60-95 ССНБ. Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. Арматурні вироби та закладні елементи. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-61-95 ССНБ. Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. Формування виробів. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-62-95 ССНБ. Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. Теплова обробка виробів. Терміни і визначення
ДСТУ Б А.1.1-63-95 ССНБ. Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. Розпалублення, доводка, складування та зберігання виробів. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-64-95 ССНБ. Будівельні матеріали, бетони та вироби. Контроль якості технологічних процесів і продукції. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-65-95 ССНБ. Система технічного обслуго-вування і ремонту будівельних машин. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-66-95 ССНБ. Капітальні вкладення, основні фонди. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-68-95 Конкурентоспроможність і товаропросування будівельних матеріалів та виробів на зовнішніх ринках. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-70-2000 ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Форми для виготовлення бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення
ДСТУ Б А. 1.1-71-2000 ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Обладнання для виробництва бетонних і залізобетонних виробів Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-72-2000 Екологічні характеристики будівельних матеріалів. Терміни та визначення
ДСТУ Б А.1.1-76:2007 Система стандартизації та нормування у будівництві. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення понять
ДСТУ Б А.2.2-7:2010

 

Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної докуме-нтації об’єктів. Основні положення
ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012 Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво
ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 Настанова щодо проведення автор-ського нагляду за будівництвом
ДСТУ Б А.2.4-37:2008 Система проектної документації для будівництва. Позначення характеристик точності
ДСТУ-Н Б А.3.1-6-2009 Настанова з розроблення та поставлення на виробництво продукції будівельного призначення
ДСТУ Б А.3.1-22:2013 Визначення тривалості будівництва об’єктів
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 Настанова щодо проведення робіт з улаштування ізоляційних, оздоблювальних, захисних покриттів стін, підлог і покрівель будівель і споруд (СНиП 3.04.01-87, MOD)
ДСТУ-Н Б А.3.1-24:2013 Настанова з організації системи управління якістю будівництва
ДСТУ-Н Б А.3.1-25:2014 Настанова з улаштування наземних рейкових колій вантажопідіймальних кранів
ДСТУ-Н Б А.3.2-1:2007 Система стандартів безпеки праці в будівництві. Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об’єктів будівництва»
ДСТУ Б А.3.2-3:2009 ССБТ. Роботи з приготування цементобетонних сумішей. Вимоги безпеки
ДСТУ Б А.3.2-4:2009 ССБТ. Роботи з приготування асфальтобетонних сумішей. Вимоги безпеки
ДСТУ Б А.3.2-5:2009 ССБТ. Роботи з приготування органічних в’яжучих матеріалів з добавками. Вимоги безпеки
ДСТУ Б А.3.2-6:2009 ССБТ. Роботи з теплової ізоляції обладнання і трубопроводів. Вимоги безпеки
ДСТУ Б А.3.2-7:2009 ССБТ. Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки
ДСТУ Б А.3.2-8:2009 ССБТ. Ремонт міських доріг і тротуарів. Вимоги безпеки
ДСТУ Б А.3.2-9:2009 ССБТ. Ремонт міських мостів, шляхопроводів і тунелів. Вимоги безпеки
ДСТУ Б А.3.2-10:2009 ССБТ. Роботи антикорозійні. Вимоги безпеки
ДСТУ Б А.3.2-11:2009 ССБТ. Роботи покрівельні та гідроізоляційні. Вимоги безпеки
ДСТУ Б А.3.2-14:2011 Система стандартів безпеки праці. Експлуатація водопровідних і каналізаційних споруд і мереж. Загальні вимоги безпеки (ГОСТ 12.3.006-75, MOD)
ДСТУ Б А.3.2-15:2011 Система стандартів безпеки праці. Норми освітлення будівельних майданчиків (ГОСТ 12.1.046-85, MOD)
ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва
ДСТУ-Н Б В 1.3-1:2009 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова
ДСТУ Б В.1.3-3:2011 Модульна координація розмірів у будівництві. Загальні положення
ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96) Грунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань
ДСТУ Б В.2.1-7-2000 (ГОСТ 30276-99) Грунти.   Методи польового  визначення характеристик міцності і деформованості
ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і спорудження фундаментів (СНиП 3.02.01-87, MOD)
ДСТУ-Н Б В.2.1-29:2014 Настанова щодо проектування

і улаштування заглиблених споруд способом «стіна в грунті

ДСТУ Б В.2.6-95:2009 Покрівлі. Номенклатура показників
ДСТУ Б В.2.6-108:2010 Конструкції будинків і споруд. Блоки бетонні для стін підвалів. Технічні умови (ГОСТ 13579-78, MOD)
ДСТУ Б В.2.6-109:2010 Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні стрічкових фундаментів. Технічні умови (ГОСТ 13580-85, MOD)
ДСТУ Б В.2.6-110:2010 Конструкції будинків і споруд. Блоки вентиляційні залізобетонні. Технічні умови (ГОСТ 17079-88, MOD)
ДСТУ Б В.2.6-111:2010 Конструкції будинків і споруд. Конструкції і вироби залізобетонні для шахт ліфтів житлових будівель. Технічні умови (ГОСТ 17538-82, MOD)
ДСТУ Б В.2.6-187:2013 Теплогідроізоляція монолітна пінополіуретанова, що

напилюється. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-22-95 Будівельні матеріали. В’яжучі композиційні низькоактивні безклінкерні. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-33-2001 Будівельні матеріали. Пісок кварце-во-залізистий і тонкодисперсна фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-34-2001 Будівельні матеріали. Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України.Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-35-95 Будівельні матеріали. Щебень, пісок та щебенево-піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-36-95 Будівельні матеріали. Цегла та камені стінові безцементні. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-132:2007 Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтаж-ні піни). Номенклатура показників
ДСТУ Б В.2.7-133:2007 Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні отвердіваючі однокомпонентні. Методи випробування
ДСТУ Б В.2.7-134:2007 Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Методи випробування
ДСТУ Б В.2.7-150:2008 Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-158:2008 Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні. Класифікація. Загальні технічні вимоги (ISO 11600:2002 (Е), MOD)
ДСТУ Б В.2.7-192:2009 Матеріали будівельні нерудні і заповнювачі для бетону пористі. Номенклатура показників
ДСТУ Б В.2.7-194:2009 Матеріали герметизуючі полімерні будівельні. Номенклатура показників
ДСТУ Б В.2.7-196:2009 Матеріали клеючі полімерні для оздоблення та облицювання. Номенклатура показників
ДСТУ Б В.2.7-242:2010 Прокладки ущільнювальні для вікон і дверей. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.8-8-96 Машини та обладнання для механізації штукатурних робіт в будівництві. Загальні технічні вимоги
ДСТУ Б В.2.8-10-98 Стропи вантажні. Класифікація, параметри та розміри. Технічні вимоги
ДСТУ Б.В.2.8-15-2009 Валики малярні. Технічні умови
ДСТУ Б.В.2.8-16-2009 Ломи сталеві будівельні. Технічні умови
ДСТУ Б.В.2.8-17-2009 Ковші для оздоблювальних робіт. Технічні умови
ДСТУ Б.В.2.8-18-2009 Виски сталеві будівельні. Технічні умови
ДСТУ Б.В.2.8-19-2009 Рівні будівельні. Технічні умови
ДСТУ Б.В.2.8-20-2009 Кельми, лопатки та відрізовки. Технічні умови
ДСТУ Б.В.2.8-21-2009 Гладилки сталеві  будівельні. Технічні умови
ДСТУ Б.В.2.8-22-2009 Шпателі. Технічні умови
ДСТУ Б.В.2.8-23-2009 Молотки сталеві будівельні. Технічні умови
ДСТУ Б.В.2.8-24-2009 Рустовки сталеві. Технічні умови
ДСТУ Б.В.2.8-25-2009 Кліщі будівельні. Технічні умови
ДСТУ Б.В.2.8-26-2009 Різак для різання керамічних плиток. Технічні умови
ДСТУ Б.В.2.8-27-2009 Соколи для штукатурних робіт. Технічні умови
ДСТУ Б.В.2.8-28-2009 Правила, терки та напівтерки. Технічні умови
ДСТУ Б.В.2.8-29-2009 Щітки малярні. Технічні умови
ДСТУ Б.В.2.8-30-2009 Форми для виготовлення залізобетонних виробів. Номенклатура показників
ДСТУ Б В.2.8-31:2010 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Затискачі напівавтоматичні для натягу арматури залізобетонних конструкцій. Технічні умови            (ГОСТ 23117-91, MOD)
ДСТУ Б В.2.8-32:2011 Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Технічні умови (ГОСТ 25781-83, MOD)
ДСТУ Б В.2.8-33:2011 Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Піддони. Конструкція і розміри (ГОСТ 25878-85, MOD)
ДСТУ Б В.2.8-34:2011 Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Прорізоутворювачі та вкладиші. Конструкція (ГОСТ 28715-90, MOD)
ДСТУ Б В.2.8-35:2011 Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Борта. Конструкція і розміри (ГОСТ 27204-87, MOD)
ДСТУ Б В.2.8-36:2011 Форми для виготовлення залізобетонних віброгідропресованих напірних труб. Технічні умови (ГОСТ 13981-87, MOD)
ДСТУ Б В.2.8-37:2011 Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Методи випробувань на деформативність (ГОСТ 26438-85, MOD)
ДСТУ Б В.2.8-38:2011 Форми для виготовлення контрольних зразків бетону. Технічні умови (ГОСТ 22685-89, MOD)
ДСТУ Б В.2.8-39:2011 Засоби підмощування. Загальні технічні умови (ГОСТ 24258-88, MOD)
ДСТУ Б В.2.8-40:2011 Оснастка монтажна для тимчасового закріплення і вивіряння конструкцій будинків. Класифікація і загальні технічні вимоги (ГОСТ 24259-80, MOD)
ДСТУ Б В.2.8-41:2011 Опалубка для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Класифікація і загальні технічні вимоги (ГОСТ 23478-79, MOD)
ДСТУ Б В.2.8-42:2011 Опалубка розбірно-пересувна дрібнощитова інвентарна для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Технічні умови (ГОСТ 23477-79, MOD)
ДСТУ-Н Б.Г.1-9:2007 Настанова щодо визначення вартості розроблення та експертизи проектів будівельних норм
ДСТУ-Н Б.Г.1-11:2009 Визначення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення
ДСТУ-Н Б А.1.3-1:2016 Визначення параметрів будівель, споруд і території забудови. Загальні вимоги
ДСТУ-Н Б А.3.1-34:2016 Настанова з виробництва бетонних і залізобетонних виробів
ДСТУ-Н Б А.3.1-35:2016 Настанова з проектування підприємств з виробництва залізобетонних виробів
ДСТУ-Н Б А.3.2-16:2015 Настанова щодо влаштування суцільних захисних огороджень при зведенні каркасно-монолітних будівель
ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану
ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 Настанова з виконання робіт із застосуванням сухих будівельних сумішей
ДСТУ-Н Б В.2.6-213:2016 Настанова з проектування, улаштування та експлуатації індустріальних безрулонних дахів житлових та громадських будинків
ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016 Настанова з улаштування та експлуатації дахів будинків, будівель і споруд
ДСТУ-Н Б А.1.3-1:2016 Визначення параметрів будівель, споруд і території забудови. Загальні вимоги
ДСТУ-Н Б А.3.1-34:2016 Настанова з виробництва бетонних і залізобетонних виробів
ДСТУ-Н Б А.3.1-35:2016 Настанова з проектування підприємств з виробництва залізобетонних виробів
ДСТУ-Н Б А.3.2-16:2015 Настанова щодо влаштування суцільних захисних огороджень при зведенні каркасно-монолітних будівель

Наші послуги

Наші фахівці

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"