Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ)

Попереднє техніко-економічне обґрунтування проекту «Теплий дім», як складової Національного проекту «Енергія природи» – будівництво комплексу вітрових, сонячних та малих гідроелектростанцій, виробництво твердого альтернативного палива”

Робота виконана фахівцями відділу економіки, управління та організації будівництва під керівництвом к.е.н., с.н.с., доцента Вахович Інни Володимирівни та фахівцями відділу енергозбереження та термомодернізації в будівництві під керівництвом Максимова А.С.

Замовник: ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ІНВЕСТИЦІЙ ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ УКРАЇНИ

Метою розроблення попереднього техніко-економічного обґрунтування складової національного проекту «Енергія природи» «Теплий дім» є визначення  його економічної ефективності для держави  та визначення базових умов щодо його інвестиційної привабливості для приватного інвестора, розробка організаційно-фінансової моделі реалізації проекту. Детальне опрацювання фінансової моделі проекту для інвестора має здійснюватись на наступних стадіях – при розробці ТЕО та бізнес-плану – з урахуванням визначених умов отримання фінансування: вартості коштів, термінів їх повернення, відстрочування платежів тощо.

Попереднє техніко – економічного обґрунтування проекту «Теплий дім», як  складової національного проекту «Енергія природи» –  будівництво комплексу вітрових, сонячних та малих гідроелектростанцій, виробництво твердого альтернативного  палива запропоновано виконати в шести  містах України: Бердянськ, Жовква, Нововолинськ, Черкаси, Чернівці та Тернопіль. Вибір міст було виконано на основі Положення про міжвідомчу робочу групу з відбору складових Національного проекту «Енергія Природи» затвердженої Держінвестпроектом України від 26.10.2011 за №137 (дивись додаток Г),   Протоколів Міжвідомчої робочої групи з вибору складових Національного проекту «Енергія Природи» від 02.02.2012, 23.03.2012, 13.03.2013 та заявок від міст-учасників.

Проблема підвищення рівня енергоефективності існуючих будівель і споруд в Україні є вкрай актуальною. Її значущість підвищується щорічно по мірі подорожчання енергоносіїв.

Необхідність раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, погіршення екологічної ситуації зумовили появу нових нормативних вимог до теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій та енергетичних втрат  будинків. Однак лише термомодернізація огороджувальних конструкцій не вирішує проблеми. До її вирішення необхідно застосовувати комплексний підхід. При розробці заходів та проектуванні модернізації необхідно проаналізувати технічну та економічну доцільність реалізації кожного заходу, однак обов’язково необхідно включити наступні заходи: термомодернізація огороджувальних конструкцій (фасади, покрівля, вікна та двері, перекриття над підвалом), модернізація системи теплопостачання (автоматичне регулювання системи опалення із улаштуванням індивідуальний теплового пункту або автоматичного вузла керування з прилади обліку), модернізацією систем вентиляції.

Ця проблема може вирішуватись у двох напрямках.

У першому напрямку – проведення  масової комплексної термомодернізації існуючих будівель та систем теплопостачання на основі використання сучасних енергозберігаючих технологій з наступним будівництвом джерел теплової енергії на твердому альтернативному паливі. Однак це веде до великих капіталовкладень у будівництво.

Другий напрямок полягає у пошуку дешевого альтернативного палива, що могло би замінити природний газ та тим самим здешевити теплову енергію для опалення будинків, наприклад тверді побутові відходи (ТПВ). При цьому великих капіталовкладень у будівництво не потрібно. В основному кошти будуть витрачені на переобладнання джерел теплогенерації та підготовку ТПВ до переробки.

Перший напрямок було запропоновано реалізувати для трьох міст України: Жовква, Черкаси, Бердянськ.

Проектом передбачається комплексна термомодернізація будинків обраних кварталів, заміна зовнішніх мереж теплопостачання на передізольвані, модернізацію котелень з установкою в них твердопаливних піролізних котлів.

Здійснення запропонованих заходів з термомодернізації забезпечить зниження споживання теплової енергії на опалення будинків на 60-70%, забезпечить їх безпечну експлуатацію, підвищить якість життя мешканців будинків, вартість їх житла,  комфортність умов перебування у школах та дитячих садочках учнів та викладачів, подовжить термін  експлуатації будинків в середньому на 25 років, а отже зменшить витрати на їх капітальний ремонт протягом цього періоду.

Другий напрямок також було запропоновано реалізувати для трьох міст: Тернопіль, Чернівці, Нововолинськ.

Перевагою другого напрямку – переробка ТБВ та отримання синтез газу із спалюванням його в котлах котелень, що опалюють квартали (в містах Тернопіль, Чернівці, Нововолинськ) – є відносно невеликі капіталовкладення у порівнянні  з варіантом термомодернізації житлових кварталів в цілому. Також незрівнянною перевагою цього напряму проекту є зменшення накопичення ТБВ в місті Тернопіль, а в майбутньому – можливість їх повної переробки із розбиранням старих накопичень.

Таким чином в цілому в рамках Національного проекту одночасно вирішується декілька проблем: соціальна – шляхом створення нових робочих місць;  екологічна – шляхом утилізації ТБВ, зменшення їх накопичення, зменшення споживання тепла; економічна  – шляхом відмови від використання імпортованого природного газу із заміною його на альтернативні (відновлювані) джерела енергії, зменшення собівартості теплової енергії.

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"