Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ)

Терентьєв Олександр Олександрович, к.т.н., зав. групою сектору дослідження технічного стану будівель та споруд

    Кандидат технічних наук (2008), доцент (2008), старший науковий співробітник, завідуючий групою сектору дослідження технічного стану будівель та споруд (2015).

    Народився у 1979 році у м. Києві. У 2002 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «інформаційні технології проектування» (диплом – магістр з відзнакою).     Неодноразовий учасник Всеукраїнських та вузівських наукових конференцій.

    З 2002 року працює в Науково – дослідному інституті будівельного виробництва на різних посадах.

    З 2007 року працює в Київському національному університеті будівництва і архітектури (на поточний момент – доцент кафедри інформаційних технологій та кафедри прикладної математики).

    Сфера наукових інтересів – розробка дослідження інтелектуальних інформаційних технологій діагностики технічного стану будівель та споруд, розробка сучасних програмних продуктів.

Основні публікації

Наукові:

 1. Гайна Г.А. Використання інформаційних технологій для діагностики технічного стану будівель /Терентьєв О.О., Ластівка Р.В., Полторак О.Б.// – К.: Будівельне виробництво, міжвідомчий науково-технічний журнал, випуск 49/2008, НДІБВ, 2008. – С. 71–75.
 2. Гайна Г.А. Інформаційна технологія управління життєвим циклом /Яцик П.М., Терентьєв О.О., Ластівка Р.В., Полторак О.Б.// – К.: Нові технології в будівництві, міжвідомчий науково-технічний журнал, випуск 1-2 (17-18)/2009, НДІБВ, 2009. – С. 132–134.
 3. Киселёв Ю.Ф. Комплексное обследование технического состояния железобетонных конструкций и их защита от воздействия высоких температур /Яцык П.М., Терентьев А.А., Полторак А.Б., Ластивка Р.В.// – К.: Нові технології в будівництві, міжвідомчий науково-технічний журнал, випуск 1-2(17-18)/2009, НДІБВ, 2009. – С. 117–120.
 4. Михайленко В.М. Організація та технологія проведення обстеження технічного стану будівель на основі інформаційних технологій /Яцик П.М., Терентьєв О.О., Полторак О.Б.// – К.: Будівельне виробництво, міжвідомчий науково-технічний журнал, випуск 50/2009, НДІБВ, 2009. – С. 23-29.
 5. Михайленко В.М. Теоретико – множинна модель будівлі при обстеженні технічного стану /Яцик П.М., Терентьєв О.О., Полторак О.Б.// – К.: Будівельне виробництво, міжвідомчий науково-технічний журнал, випуск 50/2009, НДІБВ, 2009. – С. 16-23.
 6. Михайленко В.М. Моделі структури властивостей будівлі при проведенні обстеження для вирішення задач діагностики /Терентьєв О.О.// – К.: Будівельне виробництво, міжвідомчий науково-технічний журнал, випуск 50/2009, НДІБВ, 2009. – С. 30-34.
 7. Михайленко В.М. Загальний підхід до моделювання надійності фундаментних конструкцій /Терентьєв О.О., Корнієнко М.В.// – П.: Галузеве машинобудування, будівництво, випуск 3(28), Полтава, 2010. – С. 178-185.
 8. Михайленко В.М. Дослідження ланцюгів логічного виведення роботи експертної системи при обстеженні технічного стану будівель /Терентьєв О.О., Яцик П.М., Полторак О.Б.// – К.:Будівельне виробництво, міжвідомчий науково-технічний журнал, випуск 52/2010, НДІБВ, 2010. – С. 37-44.
 9. Григоровський П.Є. Інформаційні технології оцінки технічного стану будівельних конструкцій із застосуванням нечітких моделей /Терентьєв О.О.// – К.: Нові технології в будівництві, міжвідомчий науково-технічний журнал, випуск 25-26/2013, НДІБВ, 2013. – С. 57-61.
 10. Міхайленко В.М. Інформаційна технологія оцінки технічного стану елементів будівельних конструкцій із застосуванням нечітких моделей /Терентьєв О.О., Єременко Б.М.// – Д.: Строительство, материаловедение, машиностроение, сб. науч. трудов Под общей редакцией профессора В.И. Большакова выпуск 70/2013, Днепропетровск, 2013. – С. 133-141.
 11. Михайленко В.М. Обробка експериментальних результатів роботи експертної системи для задачі діагностики технічного стану будівель /Терентьєв О.О., Єременко Б.М.// – Д.: Строительство, материаловедение, машиностроение, сб. науч. трудов Под общей редакцией профессора В.И. Большакова выпуск 78/2014, Днепропетровск, 2014. – С. 190-195.
 12. Терентьєв О.О. Основи організації нечіткого виведення для задачі діагностики технічного стану будівель та споруд /Шабала Є.Є, Малина Б.С.// – К.:Управління розвитком складних систем, збірник наукових праць, випуск 22/2015, КНУБА, 2015. – С.138 – 143.
 13. Olexander Terentyev The Method of Direct Grading and the Generalized Method of Assessment of Buildings Technical Condition /Mykola Tsiutsiura// – International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 4 Issue 7, July 2015. – Р. 827-829.
 14. Olexander Terentyev The Method of Prediction of Deformations of Buildings and Failure Analysis the Examination of Technical Condition of Buildings /Malyna Bohdan// – International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 4 Issue 8, August 2015. – Р. 280-282.
 15. Olexander Terentyev Methodology a comprehensive survey and assessment of technical condition of staircases – Scientific Journal «ScienceRise», Volume 8/2(13), August 2015. – Р. 41-46.
 16. Svitlana Tsiutsiura The Method of Assessing Risk Management at Various Stages of the Life Cycle for the Problem of Diagnostics of Technical Condition of Buildings /Olexander Terentyev// – International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 4 Issue 9, September 2015. – Р. 588-590.
 17. Olexander Terentyev Mathematical model of the system of decision support for problem diagnostics of technical condition of building constructions – Scientific Journal «ScienceRise» №9/2(14), September  2015. – Р. 35-40.
 18. Терентьєв О.О. Інформаційна технологія системи діагностики технічного стану будівель на основі дослідження мікросейсмічних коливань /Шабала Є.Є, Малина Б.С.// – К.: Управління розвитком складних систем, збірник  наукових праць, випуск 23/2015, КНУБА, 2015. –  С.133 – 139.
 19. Григоровський П.Є. Інформаційна технологія роботи експертної системи діагностики технічного стану будівель /Терентьєв О.О.// – К.: Нові технології в будівництві, міжвідомчий науково-технічний журнал, випуск 29/2015, НДІБВ, 2015. – С. 3–9.
 20. Olexander Terentyev Expert information system for decision support for the problem of diagnostics of technical condition of buildings /Bohdan Malyna// – International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 4 Issue 10, October 2015. – Р. 652–654.
 21. Терентьєв О.О. Експертна інформаційна система підтримки прийняття рішень для задачі діагностики технічного стану будівель /Шабала Є.Є, Гайдаржи І.О.// – К.: Управління розвитком складних систем, збірник наукових праць, випуск 24/2015, КНУБА, 2015.
 22. Терентьєв О.О. Розробка інформаційної технології проектування та контролю місцеположення мобільних об’єктів /Шабала Є.Є, Доля О.В., Турушев О.С.// – К.: Управління розвитком складних систем, збірник наукових праць, випуск 25/2016, КНУБА, 2016.
 23. Olexander Terentyev The methods and models for determining the physical deterioration of structural elements building tasks for diagnostics of technical condition /Andrii Biloshchytskyi// – International Journal of Science and Research (IJSR),  Volume 5 Issue 12, December 2015.

        Монографії:

 1. Інтелектуальна інформаційна технологія діагностики технічного стану будівель [Текст] : монографія /В.М. Міхайленко, О.О. Терентьєв, М.І. Цюцюра // – К: ЦП «Компринт», 2015. – С. 162.
 2. Моделі і методи системи діагностики технічного стану будівель [Текст] : монографія /А.О. Білощицький, П.Є. Григоровський, О.О. Терентьєв // – К: ЦП «Компринт», 2015. – С. 232.

Наші фахівці

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"