Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ)

25 жовтня 2019 року відбулася конференція «Геодезичне забезпечення будівництва. Сертифікація. Нормативна база. Визначення вартості геодезичних робіт».

ДП «НДІБВ» ініціювало проведення науково-технічної конференції

«Геодезичне забезпечення будівництва. Сертифікація. Нормативна база.
Визначення вартості геодезичних робіт».

На конференції були розглянуті питання геодезичного забезпечення будівництва, сертифікації, нормативної бази та визначення вартості геодезичних робіт – актуальні питання, що стоять перед спеціалістами будівельної галузі. У своїх виступах доповідачі ділилися досвідом практичного використання сучасних методів геодезичного знімання та подальшої обробки даних.

Організатори конференції:

МІНРЕГІОН  УКРАЇНИ, ДП «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА», КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ (КНУБА), ГС УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЕОДЕЗІЇ І КАРТОГРАФІЇ, ІІНО КНУБА, ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ (ХНУБА), УкрНДІІНТВ, ПАТ «Київметробуд»

Оргкомітет конференції очолила Хижняк Владислава Олександрівна,  к.е.н., т.в.о. директора ДП «НДІБВ»;
Співголова Григоровський Петро Євгенович, к.т.н.
Перший заступник директора ДП «НДІБВ»;

Члени  комітету:
Лаврентієв Віктор Петрович, Департамент топографо-геодезичної і картографічної діяльності Держгеокадастру;
Ковальонок Тетяна Миколаївна, начальник відділу, Департамент містобудування та архітектури м. Києва;
Крошка Юлія Володимирівна секретар, Завідувач відділом ДП «НДІБВ»;
Ковтун Валентин Якович, Віце-президент ГС Українське товариство геодезії і картографії;
Самойленко Олександр  Миколайович, д.т.н., професор, ДП “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”;
Шульц Роман Володимирович, д.т.н. професор,
декан факультета геоінформаційних систем і управління територіями,  КНУБіА;
Войтенко Степан Петрович, д.т.н. професор, Завідувач кафедри інженерної геодезії,  КНУБіА;
Шумаков Ігор Валентинович, д.т.н.,  доцент, професор, завідувач кафедри, дійсний член Академії будівництва України;
Агафонов  Олег Миколайович, ДП «УкрНДІІНТВ»;
Яременко Володимир Володимирович, директор, ДП «УкрНДІІНТВ»;
Білоус Микола Васильович, к.т.н., ПАТ «Київметробуд»

На конференції розглядалися:
– Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Основні положення та відмінності від попередньої редакції. Практичне застосування  у сфері будівництва;
– Роль та місце геодезіїї в будівельному комплексі. Нормативна база геодезичних  робіт в Україні;
– Зміна №1 до ДБН В.1.3-2:2010 «Геодезичні роботи у будівництві» .

 

Основні напрямки роботи конференції:

 • Сучасний стан та перспективи розвитку геодезичного забезпечення будівництва в Україні;
 • Геодезична служба в будівництві — роль, функції, розвиток;
 • Сучасні технології геодезичних вишукувань;
 • Забезпечення системи якості будівництва та роль геодезичного контролю в ній;
 • Нормування та стандартизація геодезичного забезпечення будівництва;
 • Економічні аспекти геодезичного забезпечення будівництва;
 • Сертифікація в геодезії;
 • Геоінформаційне забезпечення будівництва та містобудівельного кадастру;
 • Проблеми метрологічного забезпечення інженерної геодезії в будівництві;
 • Геодезичний моніторинг будівель та споруд, як складова система техногенної безпеки;
 • Проблеми та розвиток геодезичного приладобудування;

Доповідь першого заступника директора ДП «НДІБВ» П.Є. Григоровського

Доповідає Лаврентієв В. П., Департамент топографо-геодезичної і картографічної діяльності Держгеокадастру

Ковальонок Т. М., Департамент містобудування та архітектури м. Києва

Доповідає Крошка Ю. В., ДП «НДІБВ»

Ковтун В. Я.,   ГС Українське товариство геодезії і картографії

Доповідь Самойленко О.  М., ДП “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”

Войтенко С. П., .КНУБіА

Кучер О.В., ДП «НДІГК»

Обговорення доповідей. Білоус В.М., ПАТ «Київметробуд»

Під час проведення конференції

Виставка геодезичного обладнання «SOKKIA» та «Leika».

Тези доповідей (скачати)

 

У роботі конференції взяли участь понад 50 спеціалістів з геодезичного забезпечення будівництва, а саме з установ різних форм власності, провідних фахівців науково-дослідних інститутів, провідних підприємств будівельної галузі, викладачів та представників навчальних закладів.

Під час конференції працювала виставка геодезичної техніки та приладів від провідних фірм постачальників України. Організація «Укргеопроект» представила продукцію «Sokkia», «Систем Солюшнс» та «НГЦ» представили техніку «Leika» .

 

На конференції було заслухано 23 доповіді:

 1. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Основні положення та відмінності від попередньої редакції. Практичне застосування у сфері будівництва. Хижняк В.О., к.е.н. т.в.о. директора ДП «НДІБВ»;
 2. Роль та місце геодезіїї в будівельному комплексі. Нормативна база геодезичних робіт в Україні.. Григоровський П. Є. к.т.н., Перший заступник директора ДП «НДІБВ»;
 3. Зміна №1 до ДБН В.1.3-2:2010 «Геодезичні роботи у будівництві» . Крошка Ю.В., зав. відділу ДП «НДІБВ»;
 4. Сертифікація інженерів-геодезистів відповідно до Закону України «Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність». Лаврентієв В. П. Департамент топографо-геодезичної і картографічної діяльності Держгеокадастру.
 5. Вплив якості топографо-геодезичних вишукувань в містобудівній діяльності. Ковальонок Т. М. Департамент містобудування та архітектури, начальник відділу;
 6. Основні наукові напрямки кафедри інженерної геодезії КНУБіА, перспективи підготовки кадрів та їх сертифікація. Комплексний аналіз дослідження деформацій інженерних споруд Войтенко С.П., КНУБА;
 7. Визначення вартості геодезичних робіт  на даний час  і необхідність оновлення відповідної нормативної бази. Деякі інші нормативно – правові питання  при виконанні геодезичних робіт. Яременко В.В., Агафонов  О.М. ДП «УкрНДІІНТВ»;
 8. Метрологія. Нормативне та технічне забезпечення геодезичних робіт в будівництві. Самойленко О. М. д.т.н., Адаменко О. В.к.т.н., ДП “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”;
 9. Досвід інженерно-геодезично-маркшейдерського забезпечення комплексу робіт при будівництві метрополітену. Білоус М. В.к.т.н., ПАТ «Київметробуд»;
 10. Геодезичний моніторинг. Автоматизований моніторинг. Сучасні виклики геоінженерії: новий підхід до деформаційного моделювання та моніторингу інфраструктурних споруд. Ковтун В.Я., ГС Українське товариство геодезії та картографії, ПАТ «Київметробуд», Joёl van Cranenbroeck, CGEOS;
 11. Організаційні та технологічні вимоги до складу проектів виконання геодезичних робіт ПВГР. Крошка Ю.В., зав. відділу ДП «НДІБВ»;
 12. Забезпечення вихідними даними топографо-геодезичних вишукувань. Основні напрямки розвитку ДГМ. к.т.н. Кучер О.В., к.т.н. Куриляк І.С., ДП «НДІГК».
 13. Використання 3D технологій збору геопросторових даних для потреб будівництва. Бабченко В.А. Ат «Систем Солюшнс»;
 14. Інформаційно-експертна система для вибору засобів інструментальних вимірювань при будівництві та експлуатації будівель і споруд. Чуканова Н.П. зав. Відділом, Крошка Ю.В., Мурасьова О.В. ДП «НДІБВ»;
 15. Використання дронів у будівництві. Яковенко В.,Февзі Аметов, «DroneUA»;
 16. Досвід підготовки фахівців до сертифікації інженерів-геодезистів на базі ІІНО КНУБА, Бойко О.Л. ІІНО КНУБА;
 17. Проблеми виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт, Кульбіда М.П., Громадська спілка “Спілка геодезистів та картографів”;
 18. Точність побудови геодезичної мережі промислового об‘єкта методом GNSS в режимі локальної RTK. Дем‘яненко Р.А., к.т.н., доцент КНУБіА;
 19. Організація контролю об’ємів і якості будівельних робіт та підвищення ефективності проведення інженерних вишукувань з використанням дронів та хмарних технологій на прикладі об’єкту “Рекультивація полігону ТБО №5 в с. Підгірці, Обухівського району, Київської області”. Колот М., ТОВ «ДронНадзор»;
 20. Практика застосування автоматизованих систем моніторингу деформацій при будівництві. ТОВ Сіксенс Україна. Парахненко І.С.;
 21. Використання технологій Leica Geosystems для BIM. Горб О.І. директор НГЦ;
 22. Особливості технології виконання вимірювальних робіт під час інструментального обстеження гідротехнічних споруд на прикладі Теребле-Ріцької ГЕС. Куролес О.В., Мурасьова О.В., Халупка Ю.М. ДП «НДІБВ»;
 23. Підвищення точності вертикального проектування при будівництві і експлуатації висотних споруд. Брик Я.П., головний геодезист ТОВ «Солстрой», Бурачек В. д.т.н., проф.., Т.Малік к.т.н. ПВНЗ Університет новітніх технологій.

Доповіді виступаючих видано окремою брошурою,  матеріали конференції в подальшому будуть використовуватися для розміщення в журналі «Нові технології в будівництві», та збірнику «Будівельне виробництво».

Сформульовані за результатами конференції пропозиції будуть передані до профільних комітетів Верховної Ради України та Мінрегіону України.

Наші послуги

Наші фахівці

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"