Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ)

“Будівельне виробництво” – № 61-2, 2016

Молодід О.О. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: ОСНОВИ, ПРОБЛЕМИ, ПОКАЗНИКИ 5

Сорокіна Л.В., Гойко А.Ф. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАГРОЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 11

Поповиченко І.В. СИНТЕЗ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПРОЦЕСНОГО, ПРОЕКТНОГО ТА ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ: ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ 21

Рижакова Г.М. Рижаков Д.А. АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СИСТЕМНОГО ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПІДРЯДНИХ ПІДПРИЄМСТВ 25

Ізмайлова К.В. ВПЛИВ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ІХ ВЛАСНОСТІ, ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ІТ ПІДПРИЄМСТВА НА ТЕМПИ ЗРОСТАННЯ ЧИСТОГО ДОХОДУ 30

Закорко П.П., Гриценко О.С., Запєчна Ю.О., Гао Шаоцин, Кулик М.М. МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕВЕЛОПЕРСЬКОЇ КОМПАНІЇ 36

Шевчук К.І., Закорко П.П., Шевчук О.К. РОЗВИТОК ІНЖИНІРИНГУ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ 39

Скрипник А.Л., Моголівець А.А. ВПЛИВ СЕЗОННОСТІ НА ОБСЯГИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 45

Гусарова Л.В., Кіщенко Т.Є. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ МАЛОГО БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 51

Юрченко Ю.О. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 55

Фісуненко П.А., Лаже М. В., Дзюба С.В. АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 59

Шапошникова И.А. АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИЧИН ПЕРЕРАСХОДА ЗАТРАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 63

Ігнатенко Г.В. ОСОБЛИВОСТІ АТРИБУЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПОРТФЕЛІ ДЕВЕЛОПЕРСЬКОЇ КОМПАНІЇ: ВІД ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧІ ДО ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 71

Гуцало А.В. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ТА МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІ-ЗАЦІЇ РЕІНЖИНІРИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПІДРЯДНОГО БУДІВНИЦТВА 77

Нестеренко М.Є. ВИЗНАЧЕННЯ ЗОНИ РИЗИКУ ЗА МЕТОДОМ АНАЛІЗУ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИТРАТ НА ПРИКЛАДІ ВАТ “КИЇВМІСЬКБУД – 4” 84

Коренюк П. І. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 89

Наші послуги

Наші фахівці

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"