Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ)

27-28 березня 2019 року відбулася ІV Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві»

27-28 березня у Київському національному університеті будівництва та архітектури, відбулася ІV Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві», організована КНУБА та ДП «НДІБВ».

З доповіддю «ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ВИМІРЮВАНЯ, ЯК ОСНОВА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ЗВЕДЕННІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД» виступив Перший заступник директора ДП «НДІБВ» з наукової роботи, к.т.н. П.Є. Григоровський.

В доповіді вперше порушені питання про те, що методи технології, механізації і автоматизації технологічних процесів, організації та управління проектами взаємопов’язані і спрямовані на досягнення спільної мети – скорочення строків та забезпечення якості будівництва, збільшення тривалості життєвого циклу будівельних об’єктів за рахунок організаційно-технологічних та технічних рішень з автоматичного управління технологічними процесами з використанням будівельних інформаційних моделей та технологій, інформації, отриманої методами інструментальних вимірювань на всіх етапах життєвого циклу. Розробка інтегрованих моделей і методів автоматизованої системи діагностики технічного стану будівель є початковим  етапом створення комплексної автоматизованої системи забезпечення експлуатаційної придатності будівель. До складу автоматизованої системи інтегровано елементи з інструментальних вимірюваннь та обробки даних. Тому вимірюваня, є основою автоматизації технологічних процесів на всіх етапах життєвого циклубудівель

Питанням організаційних та технологічних вимог до складу проектів виконання геодезичних робіт була присвячена доповідь заступника завідувача відділу обстеження, комплексної діагностики, та експериментального проектування будівель і споруд ДП «НДІБВ» Мурасьової О.В.

Чимало присутніх, зокрема завідувач відділу інструментального контролю будівельно-монтажних робіт ДП «НДІБВ» Крошка Ю.В. у своїй доповіді висловили пропозицію щодо перегляду нормативної бази геодезичних робіт у будівництві.

Наші послуги

Наші фахівці

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"