Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ)

“Будівельне виробництво” – №63-1, 2017

Менейлюк А.И., Менейлюк И.А., Гусак Д.В., Федоренко П.П. Вьібор организационньїхрежимов строительства торговоразвлекательного центра     З

Радкевич А.В., Нетеса А.Н. Апробация алгоритме вьібора раціонального способе соединения арматури вертикальних несущих злементов в условиях гражданского строительства    7

Молодів О. С, Плохута Р.О. Експериментальні дослідження ремонту тріщин балочних залізобетонних конструкцій просочуванням     11

Гоц В.І., Руденко I.I., Ластівка О.В., Волинська Є.В., Ласкуста С.О. Особливості формування поровою структурою бетону на основі лужного цементу    20

Дмітрієва Н.В., Федоренко П.П., Гострик А.М. Про дослідження водопоглинання вапнякачерепашника при влаштуванні штукатурної гідроізоляції.    28

Городецкий А.С., Барабаш М.С. ВІМтехнология интеграции программньїх комплексов при проектировании строительньїх обьектов    34

Дорофеев В. С, Вьїкиданец С. Н. Влияние технологической поврежденности на характер появления и развития трещин в железобетонньїх изгибаемьіх елементах при действии длительной нагрузки    40

Галушко В.А., Кирилюк С.В., Уваров Д.Ю., Уварова А.С. Вьібор зффективньїх методов обследования аварийного здания 9-зтажного жилого дома     47

Денисов Є. В., ХохряковаД. О., Колесниченко С.В. Використання динамічних експрестестів для підвищення ефективності технічного обстеження сталевих конструкцій     53

Шевчук Г.Я., Собко Ю.М., Генсецький М.П., Гнип О. П., Чуб О. А. Застосування добавок полікарбоксилатного типу у виробництві дорожніх бетонів    62

Клапченко В. І., Краснянський Г. Ю., Азнаурян І. О., Кузнецова І. О. Використання осаду стічних вод гальванічного виробництва в технології силікатної цегли ….     67

Корнило І.М., Гапшенко В.С. Системне забезпечення оцінки непрямих ознак вартості житла    72

Шебек М.О., Дубинка О. В. Ефективність девелопменту нерухомості в організаційнотехнологічній моделі управління інвестиційнобудівельними проектами     76

Теренчук С.А., Полтораченко Н.І., Кошарна Ю.В. Аналіз здатності щтучних нейромереж до розвязання задач оцінювання технічного стану будівельних конструкцій    85

Постернак И. М., Постернак С. А. Моделирование функции календарного планирования комплексе градостроительной знергореконструкции        91

Юрко І.А., Черніков В.О., Крупченко В.А., Юрко П.А. Оцінка ефективності визначення міцності бетону механічними методами неруйніваного контролю     95

Данелюк В.И., Каушнян В.В., Кизима В.В. Изучение видов разрушительньїх воздействий сейсмических волн в пределах среднего течения Днестра    100

Чебанов Л.С., Береза В.Б. Про вплив ситуаційних умов на зведення підземної частини зимових блокових теплиць    105

Зельцер Р.Я., ДубінінД.В. Прикладний інструментарій формалізації процесів організації будівництва    111

Наші послуги

Наші фахівці

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"