Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ)

“Будівельне виробництво” – 63-2, 2017

Галінський О.М. Науково-дослідному інституту будівельного виробництва – 70 років 3

Ісаєнко Д. В. Законодавче регулювання діяльності в будівельній галузі. Особливості світового досвіду та європейського підходу до визначення пріоритетів при формуванні життєвого середовища 11

Вахович І.В., Молодід О.О., Терещенко Л.В., Ячменьова Ю.В., Цифра Т.Ю. Професія інженера-консультанта (будівництво) 16

Ніколаєв В.П. Оновлення житлового фонду і формування сегменту соціального житла 21

Сорокіна Л. В., Гойко А.Ф., Скакун В.А. Управління борговою безпекою будівельного підприємства на засадах дейтамайнінгу 29

Анін В.І., Бондар О.А., Куліков П.М., Шкуропат О.Г. Аудит ефективності як системний елемент галузевого аудиторського моніторингу  36

Поповиченко І.В., Черчата А.О. Управління ланцюгами постачань: застосування інтегрованої логістики на будівельних підприємствах ..43

Стеценко С.П. Загальні імперативи формування мезорівня економічної безпеки 47

Ніколаєва Т.В. Вартісна оцінка зношеності об’єктів як показник рівня економічної безпеки власника нерухомості .52

Безуглий А.О., Ілляш С.І., Тимощук О.Ю. Техніко-економічне обґрунтування вибору варіанту конструкцій дорожнього одягу.60

Юрченко Ю.О. Типологія функціональних стратегій будівельних підприємств  66

Климчук М.М. Верифікація предикторів (драйверів і бар’єрів) архітектоніки інформатизаціїї управління енергозбереженням будівельних підприємств  70

Цифра Т.Ю. Практичний досвід реалізації міжнародних будівельних контрактів в Україні 78

Січний С.Б. Зменшення витрат при проведенні аналізу цін на ринку будівельних матеріалів  85

Галунка О.Д. Управління інноваційним розвитком будівельного підприємства 92

Сапіга П.А. Теоретичні підходи до визначення поняття конкурентоспроможності  97

Наші послуги

Наші фахівці

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"