Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ)

Вахович Інна Володимирівна, к.е.н., с.н.с., доцент, завідувач відділу економіки, управління та організації будівництва

Народилась 23 березня 1979 року м. Київ.

У 2000 році закінчила Київський національний університет будівництва та архітектури за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері». В 2003 закінчила аспірантуру при Науково-дослідному інституті будівельного виробництва, а в 2004 році успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Економіка будівництва». У 2011 році отримала вчене звання  доцента.

За час роботи в інституті Вахович І.В. пройшла шлях від молодшого наукового співробітника до зав. відділом. Вона  є автором понад 30 наукових статей, співавтором монографій «Сучасні тенденції управління розвитком організаційно-економічних систем. Новий погляд», «Принципи планування виробничої програми будівельного підприємства і методи нормування її параметрів”, навчального посібника “Моделювання проектних робіт для будівництва”, підручника” Економіко-математичні методи і моделі в будівництві”, методичних рекомендацій по виконанню курсової роботи «Оцінка ефективності реконструкції житлових будинків»

Одним з основних напрямків роботи підрозділу, яким керує Вахович І.В., є:

– дослідження результатів діяльності будівельного комплексу України,  розробка заходів щодо підвищення конкурентоздатності вітчизняних будівельних підприємств;

– дослідження проблем інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі України;

– дослідження проблем розвитку саморегулювання в будівництві;

– дослідження в галузі підвищення енергетичної ефективності існуючого житлового фонду України, в т.ч. розробка та апробування на практиці комплексних методик оцінки ефективності енергозберігаючих проектів у будівництві;

– розробка організаційно-фінансових механізмів реалізації таких проектів в Україні, в т. ч. з використанням енергосервісних контрактів;

– підготовка пропозицій з удосконалення законодавства України з метою підвищення інвестиційної привабливості проектів підвищення енергоефективності , в т.ч. зниження їх ризикованості для приватного інвестора , залучення коштів власників житла.

Під керівництвом Вахович І.В.  розроблено:

– концепцію переходу будівельної галузі України на засади саморегулювання;

– комплекс заходів щодо розвитку доступного та екологічного житла в Україні.

За останні 3 роки під керівництвом Вахович І.В. розроблені економічні частини низки науково-дослідних робіт, спрямованих на підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства України, розробки організаційно-фінансових моделей реалізації інвестиційних проектів з комплексної термомодернізації житлових кварталів, забезпечення суб’єктів ринку відповідною нормативно-методичною базою, зокрема:

– «Проведення аналітичних досліджень та розробка принципових будівельно-технічних рішень з проведення комплексної термомодернізації будівель загальноосвітніх шкіл бюджетного утримання (на прикладі 6 проектів) з обґрунтуванням доцільності їх повторного використання». Розроблено критеріальна система оцінки різних технічних рішень з підвищення енергетичної ефективності для кожної окремої захисної конструкції будівлі, зокрема з використанням економічних показників, проаналізовані всі можливі і відібрано прийнятні технічні рішення, виконано моделювання теплової оболонки будівель для кожного варіанту поєднань прийнятних технічних рішень, виконані відповідні розрахунки економії теплової енергії та вартості при реалізації кожного з варіантів, розроблена методика щодо вибору оптимального варіанта технічних рішень, для оптимального варіанту розроблені відповідні типові проектні рішення.

– «Методичні рекомендації з розробки техніко – економічного обґрунтування заходів з підвищення енергетичної ефективності об’єктів невиробничого призначення». Розроблені єдині для всіх виконавців техніко-економічного обґрунтування підходи до розробки переліку заходів з підвищення енергоефективності та оцінки їх ефективності;

– «Попереднє техніко-економічне обґрунтування проекту «Теплий дім», як складової Національного проекту« Енергія природи» – будівництво комплексу вітрових, сонячних і малих гідроелектростанцій, виробництво твердого альтернативного палива». В проекті запропонований інноваційний фінансово-організаційний механізм реалізації проектів з комплексної термомодернізації в житловій сфері.

Вахович І.В. є відповідальним секретарем Технічного комітету стандартизації ТК 309 «Будтехнології», де в її обов’язки входить організація аналізу забезпеченості суб’єктів будівельного ринку України стандартів та будівельними нормативами в області технології, організації та управління будівельного виробництва. Також вона є членом секції «Організація, ціноутворення та економіка будівництва» Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, робочої групи «Енергоефективне місто» – спільно-німецький проект у м. Жовква Львівської області, Міжурядової Ради з аналітичної оцінки і прогнозу розвитку будівельних ринків країн СНД.

Нагороджена Почесною грамотою “Мінрегіону України”.

Об`єкти та роботи фахівця

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"