Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ)

Максимов Артем Сергійович, завідувач відділу енергозбереження та термомодернізації у будівництві

Народився 21 вересня 1979 року м. Київ

Освіта вища, Київський національний університет будівництва та архітектури, 2003 рік, спеціальність «Промислове та цивільне виробництво», кваліфікований експерт (Кваліфікаційний сертифікат серія АЕ № 000331 від 31.05.2012, категорія «Експерт», кваліфікація «Технічне обстеження будівель і споруд»), аудитор в системі ISO \ IEC 17025:2006 (посвідчення № П-64.11.7 від 09.11.2007)

З 2003 р. по теп.час – Державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва»

Зав. відділом енергозбереження та термомодернізації в будівництві.

2003 г – інженер-технолог;

2004 г – інженер-технолог І кат;

2006 г – провідний інженер-технолог;

2009 г – зав. відділом енергозбереження і термомодернізації.

У складі відділу, яким керує Максимов А.С. 3 сектора , базова лабораторія в яких працює 34 людини.

Одним з основних напрямків роботи підрозділу , яким керує Максимов А.С. , є:

– дослідження в галузі підвищення енергетичної ефективності існуючого житлового фонду України , в т.ч. Розробка та апробування на практиці комплексних методик оцінки ефективності технічних рішень енергозберігаючих проектів у будівництві ;

– розробка і реалізація проектів з підвищення енергоефективності об’єктів різного призначення;

– проведення оцінки відбору енергетичних показників будівель;

– проведення енергоаудиту будівель і складання енергопаспорта будівель;

– проведення технічного обстеження будівель

– розробка методичних підходів до застосування комплексної термомодернізації будівель і споруд;

– розробка організаційних, технічних, технологічних рішень реалізації таких проектів в Україні, в т. ч. з використанням перфоманс-контрактів (енергосервісних контрактів);

– підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з метою підвищення інвестиційної привабливості проектів, підвищення енергоефективності, в т.ч. зниження їх ризикованості для приватного інвестора;

– розробка наукових програм перепідготовки кадрів будівельної галузі в галузі енергозбереження.

За останні 5 років брав участь більш ніж у 20 конференціях з тематики енергозбереження.

Відповідальний виконавець розробки низки нормативних документів ( ДБН , ДСТУ тощо) , у тому числі проекту ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 «Настанова з виконання комплексної термомодернізації житлових будинків» , який буде введено в 2013 г. , ДСТУ А.3.1-22:2013 «Визначення тривалості будівництва об’єктів».

Брав участь у розробці критеріїв відбору енергоефективних пілотних проектів за програмою «Пілотних проектів у ЖКГ» Мінрегіонбуду України , брав участь у комісії з їх відбору.

Брав участь у розробці проекту Закону України “Про енергетичну ефективність житлових та Громадського будівель”

Пройшов курс підвищення кваліфікації за темою енергозбереження на тренінгу GIZ , ІWO, PROFINE .

За період 2010-2012 рр. під його керівництвом силами підрозділів інституту було розроблено ряд проектів комплексної термомодернізації житлових будинків та об’єктів бюджетної сфери, які отримали позитивні експертні висновки.

Керівник інноваційних розробок у сфері енергозбереження в сфері житлово-комунальному господарстві:

– «Проведення аналітичних досліджень та розробка принципових будівельно-технічних рішень з проведення комплексної термомодернізації будівель загальноосвітніх шкіл бюджетного утримання (на прикладі проектів 6) з обґрунтуванням доцільності їх повторного використання». Розроблено критеріальна система оцінки різних технічних рішень з підвищення енергетичної ефективності для кожної окремої захисної конструкції будівлі , проаналізовані всі можливі і відібрано прийнятні технічні рішення , виконано моделювання теплової оболонки будівель для кожного варіанту поєднань прийнятних технічних рішень , виконані відповідні розрахунки економії теплової енергії та вартості при реалізації кожного з варіантів , розроблена методика щодо вибору оптимального варіанта технічних рішень, для оптимального варіанту розроблені відповідні типові проектні рішення.

– «Методичні рекомендації з розробки техніко – економічного обґрунтування заходів з підвищення енергетичної ефективності об’єктів невиробничого призначення». Розроблені єдині для всіх виконавців ТЕО підходи до розробки переліку заходів з підвищення енергоефективності та оцінки їх ефективності ;

– «Попереднє техніко-економічне обґрунтування, Техніко-економічне обґрунтування, Бізнес-план проекту «Теплий дім» , як складової Національного проекту «Енергія природи» – будівництво комплексу вітрових , сонячних і малих гідроелектростанцій , виробництво твердого альтернативного палива». Проект передбачає заходи:

  • проведення енергозберігаючих заходів більш ніж на 140 об’єктах житла і соціальної сфери в 9 кварталах 6 міст України (Жовква , Чернівці, Тернопіль , Черкаси , Бердянськ , Нововолинськ);
  • модернізацію котелень (з перекладом їх на тверде паливо, у тому числі на паливні сміттєві брикети);
  • модернізацію теплових мереж;
  • будівництво сміттєпереробного заводу для виробництва паливних брикетів.

та запропонована принципово нова фінансово-організаційна модель реалізації проекту із урахування чинного законодавства в Україні.

Протягом 2009-2011 рр.. керував напрямком науково-технічного супроводу будівництва НСК «Олімпійський».

Розробив і впровадив близько 20 технологій в різних сферах будівництва.

Член Технічного комітету стандартизації ТК 302 «Енергоефективність будівель і споруд»

Член Технічного комітету стандартизації ТК 309 «Будтехнології»

Голова громадської організації «ЕКО Украина».

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"