Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва імені В.С. Балицького"

Вийшов з друку журнал “Нові технології в будівництві ” №27-28

Зміст:

О.М.Галінський, О.В. Горда ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВЛАШТУВАННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЕКРАНА ПІД СПОРУДОЮ 3

П.Є. Григоровський, ВПЛИВ БУДІВЕЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ РОБІТ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНУ ПРИДАТНІСТЬ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА 10

П.Є. Григоровський, Н.П. Чуканова ВИБІР РАЦІОНАЛЬНИХ МЕТОДІВ МОНІТОРИНГУ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ФУНКЦІЙ КОРИСНОСТІ 21

В.П. Чичулін, К.В. Чичуліна МЕЖА ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМУЛИ ВИЗНАЧЕННЯ ІМОВІРНОСТІ ВІДМОВИ ОБ’ЄКТА З УРАХУВАННЯМ ПАРАМЕТРА ЧАСУ 28

В.В. Савйовський, А.П. Броневицький РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ПРИ ЇХ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ 33

И.В. Шумаков, Ю.В. Фурсов, В.В. Обухов ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В МЕТОДОЛОГИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 37

И.А. Менейлюк СТРАТЕГИЯ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА 41

Аднан Абу Саль, В.В. Клюєва, В.І. Савенко ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМАМИ ПОСТАВКИ БЕТОНУ В УМОВАХ СУХОГО І ЖАРКОГО КЛІМАТУ 44

Д.В. Михайловський, Т.С. Бабич РАЦІОНАЛЬНА КОНСТРУКТИВНА СХЕМА АРОК З КЛЕЄНОЇ ДЕРЕВИНИ 48

И.Л. Учитель, Б.Б. Капочнин, С.П. Войтенко НАРУШЕНИЕ СПЛОЧЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ПРИ ПРИЛИВНЫХ ГЕОДЕФОРМАЦИЯХ, КАК ПРИЧИНА ТЕХНОГЕННЫХ АВАРИЙ 53

А.С. Вакалюк ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ З КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ 59

Ю.В. Дорошук, А.С. Максимов ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВІДБОРУ ТА ОЦІНЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬ 63

О.В. Коновалова АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ПРАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА/РЕКОНСТРУКЦІЇ АЕРОПОРТІВ 68

В.В. Концевич МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ НЕСИЛОВОГО МЕТОДА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОЕКТА 75

І.М. Уманець ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПОРИСТІСТЬ САНУЮЧОЇ ШТУКАТУРКИ ПРИ ЇЇ ВЛАШТУВАННІ 79

З питань придбання звертатися за телефонами 248-89-18, 248-88-89

Наші послуги

Наші фахівці

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"