Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ)

“Гідроізоляція будівель і споруд. Сучасні вимоги”

Книжка призначена для інженерно-технічних працівників проектних та будівельних організацій. Наведені сучасні вимоги до проектування та влаштування гідроізоліції.

Зміст:

Вступ 5
1 Терміни та визначення понять 6
2 Класифікація типів гідроізоляційних систем. Познаки та скорочення 7
3 Проектування 9
3.1 Загальні вимоги 9
3.2 Вибір типу гідроізоляції 11
3.3 Вимоги до матеріалів, які використовуються для улаштування гідроізоляції 12
3.4 Проектування гідроізоляції підземних будівельних конструкцій мілкого закладання 23
3.5 Проектування гідроізоляції підвищеної надійності підземних будівельних конструкцій 29
3.6 Проектування гідроізоляції підземних будівельних конструкцій глибокого залягання 30
3.7 Проектування гідроізоляції автомобільних доріг і будівельних конструкцій транспортних споруд 33
3.8 Проектування горизонтальної протикапілярної гідроізоляції в стінах 36
3.9 Проектування гідроізоляції наземних частин будівель 36
3.10 Проектування герметизації і ущільнення швів 38
3.11 Проектування спеціальної гідроізоляції 39
3.12 Проектування водозливних пристроїв 40
4 Улаштування 46
4.1 Загальна частина 46
4.2 Організація гідроізоляційних робіт 46
4.3 Вимоги до основ 47
4.4 Улаштування гідроізоляції 49
4.4.1 Гідроізоляція фарбувальна 49
4.4.2 Гідроізоляція штукатурна 50
4.4.3 Гідроізоляція обклеювальна 52
4.4.4 Гідроізоляція просочувальна 54
4.4.5 Гідроізоляція ін’єкційна 55
4.4.6 Гідроізоляція проникаюча 57
4.4.7 Гідроізоляція засипна 59
4.4.8 Гідроізоляція монтувальна 59
4.4.9 Гідроізоляція спеціальної дії 62
4.5 Герметизація і ущільнення швів 63
4.6 Улаштування введень інженерних комунікацій 66
4.7 Установка гідроізоляційних шпонок 66
4.8 Улаштування дренажно-гідроізоляційної системи 68
4.9 Улаштування захисних шарів і стінок 69
4.10 Установка водозливних пристроїв 71
4.11 Контроль якості 71
4.12 Улаштування гідроізоляції в зимових умовах 73
5 Вимоги з техніки безпеки та пожежної безпеки 74
6 Вимоги охорони довкілля 79
7 Експлуатація 79
7.1 Загальна частина 79
7.2 Правила експлуатації гідроізоляційної системи 80
7.3 Поточні ремонти 82
7.4 Капітальні ремонти 83
7.5 Гарантійні строки безремонтної служби гідроізоляції 84
7.6 Вимоги технічної безпеки експлуатаційних заходів 85
Додаток А Вибір типів гідроізоляції і матеріалів 87
Додаток Б Зразок схеми операційного контролю якості улаштування гідроізоляції 101
Додаток В Форма технічного паспорта гідроізоляції 102
Додаток Г Основні види дефектів, що виникають при експлуатації гідроізоляції 103
Додаток Д Рекомендовані граничні терміни усунення несправностей гідроізоляційних систем будівель і споруд при виконанні непередбаченого поточного ремонту 105
Додаток Е Відомість обліку даних при технічному огляді гідроізоляції 106
Додаток Ж Перелік приладів для обстеження гідроізоляції 107
Додаток К Схеми сучасних конструктивних рішень основних типів гідроізоляції, вузлів і деталей 109
Додаток Л 
Перелік посилань 120

Вартість 120 грн. 

З питання придбання звертайтесь за тел. 248-48-68, 248-89-33 (Галицький Олександр Михайлович).

Наші послуги

Наші фахівці

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"