Замовити зворотній дзвінок
ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (м.Київ)

ТК 309 “Будтехнології”

    ТК 309 створений наказом Мінрегіону від 28.11.2011 N 309 (v0309858-11) “Про створення технічного комітету стандартизації” Будтехнології “з урахуванням принципу представництва всіх зацікавлених сторін.

    ТК 309 є суб’єктом національної системи стандартизації і виконує функції розробки, розгляду, погодження та супроводу національних стандартів у сфері технології будівельного виробництва, бере участь в роботі споріднених технічних комітетів стандартизації міжнародних та регіональних організацій і формуванні позиції України щодо розроблюваних нормативних документів цих організацій.

     Організаційне забезпечення діяльності ТК 309 покладається на його секретаріат. Здійснення функцій секретаріату ТК 309 покладено на Державне підприємство “Науково-дослідний інститут будівельного виробництва”.

    Голова ТК 309 – директор Науково-дослідного інституту будівельного виробництва, канд. техн. наук, старший науковий співробітник, дійсний член Академії будівництва України Галінський Олександр Михайлович.

Заступник голови ТК 309 – завідуючий кафедрою технології і механізації будівництва Одеської державної академії будівництва та архітектури, д-р техн. наук, професор, дійсний член Академії будівництва України Менейлюк Олександр Іванович.

Відповідальний секретар – завідуюча відділом економічних методів управління будівництвом НДІБВ, канд. економ. наук, доцент Вахович Інна Володимирівна,
(044) 248-48-88, e – mail : inna.vahovich @ gmail.com

У структурі ТК 309 є ПК, які здійснюють діяльність відповідно до визначених напрямків діяльності і об’єктів стандартизації (сфер діяльності), закріплених за ТК 309:

  • технологія будівельного виробництва;
  • організація і управління будівництвом;
  • технічне утримання, обстеження будівель і споруд та якість будівництва;
  • кваліфікаційні вимоги і нормування праці в будівництві;
  • технології збереження об`єктів (пам`яток) нерухомої культурної спадщини.

ЧИТАТИ ДАЛІ…

Наші послуги

Наші фахівці

Наші об`єкти
"ДП "НІДБВ" - це вирішення будь-яких будівельних задач!"